Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Vier pakketten voor meer gerichte diagnostiek 

Vanaf 1 oktober zullen er binnen het abortusprotocol vier pakketten onderscheiden worden. Op basis van het drachtstadium (kruin-stuitlengte) en de macroscopische bevindingen worden de foetussen onderzocht volgens een bepaald pakket. Zo worden in sommige pakketten bijkomend anaplasmose, Q-fever, selenium en jodium onderzocht.  
 

Correct aanvraagformulier is goede start 

Heel belangrijk bij deze nieuwe aanpak van het abortusprotocol is om het aanvraagformulier correct in te vullen. Zo moet de dierenarts nu ook aangeven hoeveel keer de koe al gekalfd heeft en aankruisen of er al dan niet weidegang is.  

  • Anaplasmose wordt bijvoorbeeld enkel onderzocht bij dieren met weidegang van april tot en met november.  
  • Q-fever wordt enkel onderzocht bij eerstekalfskoeien. 

In de tabel en het onderstaande schema vind je in detail terug welke onderzoeken uitgevoerd worden bij elk van de pakketten.