Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

Tijdens de begeleiding die het project biedt zullen voorstellen gedaan worden om het bedrijfsmanagement aan te passen om de diergezondheid te verbeteren. Het spreekt voor zich dat de bedrijven die willen meewerken ook bereid moeten zijn om hun bedrijfsvoering in functie van de adviezen te wijzigen, zodat het gezondheidspeil van het bedrijf in de positieve richting kan evolueren.

Heb jij interesse om je te laten begeleiden en wil je actief meewerken aan het project? En ben je bereid om de adviezen die eruit volgen op te volgen?

Laat het weten door een mailtje te sturen naar info@vsh.be met daarin:

  • je contactgegevens,
  • een korte beschrijving van je bedrijf
  • een beschrijving van eventuele diergezondheidsproblemen.

Je bedrijf zal twee of drie keer bezocht worden. Bij overaanbod van kandidaten zullen de dierenartsen die bij het project betrokken zijn een onderbouwde selectie maken van welke bedrijven effectief kunnen gevolgd worden.

 

Lees meer: het demonstratieproject Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte).