Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Rundvee en kleine herkauwers:

 

 • Blauwtong:
  Sinds eind april 2021 is in het kader van de nieuwe Europese Dierengezondheidsverordening de status van blauwtong afgezwakt en moeten de lidstaten deze ziekte niet meer verplicht bestrijden. Elke lidstaat kan voortaan zelf beslissen of en hoé ze de ziekte aanpakt.
  België verloor zijn blauwtongvrije status in het voorjaar van 2019. Het hele land werd op 28 maart 2019 beperkingsgebied voor blauwtong serotype 8. Dit is het gevolg van meerdere uitbraken die bevestigd werden in de provincie Luxemburg en initieel aan het licht kwamen via de winterscreening 2018-2019. De procedure “verhoogde waakzaamheid”, die werd ingesteld door het FAVV, bleef ook in 2021 van toepassing.
  Vaccinatie is nog steeds de enige manier om de dieren te beschermen. De vaccinatie tegen blauwtong bij rundvee en kleine herkauwers is volledige vrijwillig. Het gebruik van combinatievaccins is toegestaan en kan nuttig zijn gezien de aanhoudende dreiging van serotype 4 en 1 vanuit Frankrijk.
 • Brucellose en leucose:
  In 2021 behoudt België de brucellose- en leucosevrije status.

Rundvee:

 

 • IBR:
  In het licht van de nieuwe dierengezondheidswet werden alle resterende besmette bedrijven aangespoord om alsnog een IBR-vrij statuut te halen. Het percentage bedrijven met een IBR-vrij statuut (I3 of I4) steeg van 9 3,1% op 1 januari 2021 naar 96% op 31 december 2021. Binnen deze nieuwe dierengezondheidswet kunnen IBR-vrije bedrijven (I4) niet meer vaccineren. Wel is er toegelaten dat op deze bedrijven historisch gevaccineerde runderen aanwezig zijn. Bedrijven waar geen IBR-dragers aanwezig zijn , maar nog niet voldoen aan de criteria van een IBR-vrij bedrijf (de laatste 12 maand geen IBR-dragers aanwezig & minimum twee jaar gestopt met IBR-vaccinatie), krijgen het statuut IBR gE NEG (I3). In 2021 verloren 11 bedrijven het vrije statuut ten gevolge van insleep.
  In 2021 werd samen met de sector verder een nieuw ontwerp wetgeving opgesteld, evenals een nieuw stappenplan met als doel de vrije status voor België binnen de EU te behalen in 2027.
 • BVD:
  In 2021 werden slechts 54 IPI-dieren geboren, dit is 0,011% van alle geboortes in dat jaar. Het aantal BVD-vrije bedrijven bedraagt 99,4% van het aantal actieve rundveebeslagen. De 54 IPI-dieren werden opgespoord op 26 bedrijven. Eind 2021 was 99,9% van de runderen IPI-vrij
 • Paratuberculose:
  In het zestiende werkjaar (2020-2021) van het paratuberculoseprogramma waren 3.677 bedrijven ingeschreven. Dit is een lichte daling (-2,8%) ten opzichte van het vorige werkjaar. Deze daling volgt de jaarlijkse stelselmatige afname in het totaal aantal melkleverende bedrijven in Vlaanderen. De deelnamegraad aan het programma blijft stabiel en bedraagt ongeveer 95%. Niet minder dan 84% van de deelnemende melkveebedrijven behaalde de A-opvolgingsstatus, wat staat voor een laag risico op de aanwezigheid van ziektekiemen in de melk.
 • Abortusprotocol:
  Uit de resultaten van het abortusprotocol blijkt dat Neospora nog steeds een belangrijke oorzaak is van abortus bij runderen in Vlaanderen. Een indicatie hiervoor krijgen we reeds door het feit dat 13,3% van alle sera uit het abortusprotocol positief test voor Neospora-antistoffen. Er is ook een aanzienlijk deel bacteriële abortussen, waarbij er vaak een pathogene kiem geïsoleerd wordt zoals Escherichia coli, Trueperella pyogenes en Serratia marcescens. In 2021 werd er 103 keer getest voor blauwtong en Schmallenberg. Geen enkele foetus bleek besmet met het blauwtongvirus, maar voor het schmallenbergvirus was 17,2% van de gevallen positief. Voor Q-koorts werden er 201 PCR’s uitgevoerd, wat een grote stijging is ten opzicht van 2020 met 23 PCR aanvragen, te verklaren door het feit dat Q-koorts opgenomen werd in het abortusprotocol vanaf oktober 2021. In 3,5% van de gevallen was deze positief. Ook Anaplasma phagcytopyhilum werd opgenomen in het abortusprotocol, van de 346 PCR’s testte 0,6% positief.
  Sinds oktober 2021 worden de analyses binnen het abortusprotocol ingedeeld in 4 pakketten afhankelijk van het drachtstadium en de macroscopische bevindingen.

 

Kleine herkauwers:

 

 • Zwoegerziekte/CAE:
  Dankzij de nieuwe beslissingsboom, die in augustus 2019 is aangepast op basis van onderzoek door Sciensano, is er minder herbemonstering voor hercontrole vereist. Binnen de vrijwillige programma’s onderzoekt DGZ nog steeds alle serummonsters met behulp van ELISA.