Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Samen met de veehouders, de bedrijfsdierenartsen, de betrokken overheden, AMCRA en haar leden engageert DGZ zich om de doelstellingen van het actieplan Visie 2020 voor minder antibioticagebruik in de diergeneeskunde te realiseren. DGZ draagt samen met MCC ook bij aan het nieuwe nationaal actieplan Visie 2024 om blijvende inspanningen te leveren voor verminderd antibioticagebruik. 

Een greep uit onze actiepunten:

  • DGZ zet continu in op preventieve diergeneeskunde en engageert zich binnen het nieuwe actieplan om bedrijven te coachen naar verminderd antibioticagebruik.
  • DGZ wisselt ervaringen uit op congressen en conferenties en neemt actief deel aan werkgroepen en projecten met het oog op verantwoord en minimaal antibioticagebruik. Zo is DGZ partner in het Europees ROADMAP-project rond verantwoord omgaan met antibiotica in de varkens- en rundveehouderij (verder op onze website vind je meer info over dit ROADMAP-project).
  • DGZ ontwikkelt een bedrijfsgezondheidsplan applicatie, waarmee de bedrijfsdierenarts en de veehouder samen gerichte acties kunnen ondernemen voor een stapsgewijze verbetering van de bedrijfsgezondheid. Indien nodig kunnen dierenarts en veehouder een gericht actieplan uitwerken om het antibioticagebruik op een duurzame manier te verminderen en tot een minimum te beperken. De bespreking van de resultaten uit de periodieke antibioticabenchmarkrapporten is essentieel voor de uitwerking van dit actieplan.  
  • Jaarlijks rapporteert het laboratorium van DGZ de resultaten van antibiogrammen. Dierenartsen kunnen deze resultaten consulteren als de opmaak van een bedrijfsspecifiek antibiogram niet mogelijk is.
  • Dit jaar reikte DGZ voor de tweede keer de Bioveiligheid Award uit voor rundveehouders. Op die manier kunnen de bekroonde winnaars-veehouders en hun dierenartsen een inspiratie zijn voor de sector. Bekijk de filmpjes van alle winnaars en laat je inspireren door hun verhaal. Ook op de Bioveiligheid Award-website vind je heel wat tips, in eerste instantie voor rundveehouders maar veel ervan kunnen ook toegepast worden door veehouders actief in andere sectoren.

Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken (sector)partners* om er op het veld voor te zorgen dat antibiotica, en zeker deze met een kritisch belang voor dier en mens, met de grootste omzichtigheid worden gebruikt. Om de dierenartsen daarbij te helpen ontwikkelde AMCRA het formularium voor voedselproducerende dieren. Daarmee wordt het gebruik van antibiotica bij dieren aan voorwaarden gekoppeld, door de toekenning van de AMCRA kleurcodes geel, oranje en rood aan de actieve substanties (wie moeilijk kleuren kan onderscheiden, kan zich baseren op de lettercodes: geel: lettercode A; oranje: lettercode B; rood: lettercode C).

In het kader van de bevordering van het rationeel gebruik van geneesmiddelen kunnen dierenartsen ook terugvallen op het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig gebruik 2020. Dit repertorium wil onafhankelijke en praktisch bruikbare informatie over geneesmiddelen verstrekken aan dierenartsen en apothekers.


Lees meer:

Persbericht FAVV (18/11/2020): Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica: gunstige evoluties in de diergeneeskunde, maar bijzondere aandacht voor de pluimveesector

Persbericht AMCRA (18/11/2020): Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica

 

* De bevoegde federale overheden, AMCRA, de sectororganisaties pharma.be, ABS, Boerenbond, FWA, BFA, de dierenartsenverenigingen, de dierengezondheidsorganisaties DGZ en ARSIA en de lastenboekbeheerders Belbeef, Belplume, Belpork, BVK, Codiplan en IPW IKM/QFL/QMK.