Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier
  • Om deel te nemen aan het programma schrijf je je in bij DGZ aan de hand van dit inschrijvingsformulier voor het paratuberculoseprogramma.
  • Deze bemonstering kan via MPR-monstername door CRV of door een monstername van bloed of melk door de dierenarts.
  • Neem en bezorg alle monsters binnen de bemonsteringsperiode (1 november 2020 tot en met 30 april 2021).
  • Neem per dier slechts één monster voor ELISA-onderzoek en denk eraan: voor de verdere opvolging is het van groot belang dat elk monster volledig en correct geïdentificeerd is met het volledige rundidentificatienummer. 

Welke vorm van monstername kiezen?

Ieder werkjaar laat ongeveer de helft van de deelnemende melkveehouders hun dierenarts de monsters nemen, de andere helft laat de screening uitvoeren via MPR-monstername. Hoe zitten de verschillende opties in elkaar?

Kiezen voor MPR-monstername door CRV

  • Deze optie is enkel mogelijk voor melkveehouders die bij CRV geregistreerd staan voor MPR-controle.
  • DGZ informeert CRV over welke bedrijven bemonsterd moeten worden binnen het paratbc-programma. De monsters van een van de eerstvolgende MPR-monsternames zullen dan bijkomend onderzocht worden voor paratuberculose.
  • De veehouder mag bijkomend niet-lacterende dieren (droogstaande of mannelijke dieren ouder dan 30 maanden) laten onderzoeken. In dat geval gebeurt de bemonstering door de dierenarts die de monsters tot 30 april 2021 kan binnenbrengen.

Kiezen voor monstername van bloed of melk door uw dierenarts

  • DGZ bezorgt de bedrijfsdierenarts een bemonsteringslijst van alle te onderzoeken dieren per deelnemend bedrijf.
  • De veehouder maakt zelf een afspraak met de dierenarts voor de monstername.
  • Alle monsters moeten genomen en binnengebracht worden binnen de bemonsteringsperiode (1 november 2020 tot 30 april 2021).

 

 

Dit werkjaar, dat loopt tot 30 april 2021, zal 66% van de deelnemende melkveebedrijven paratuberculose-onderzoeken laten uitvoeren.

Lees meer:

Vragen?

Neem dan contact met jouw bedrijfsdierenarts of de helpdesk van DGZ op tel. 078 05 05 23 of via e-mail helpdesk@dgz.be.