Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Handel en aankoop van dieren blijft grootste risico op IBR-verspreiding

Aangekochte dieren ondergaan normaal gesproken twee serologische onderzoeken voor IBR. Het eerste onderzoek vindt plaatst binnen de 5 dagen vanaf de aankomstdatum. Het tweede onderzoek tussen 28 tot 50 dagen na aankomst.

Nog geregeld worden er langs die weg besmette runderen teruggevonden. In de periode januari tot februari van dit jaar testten 78 dieren positief in het eerste aankooponderzoek en 113 dieren positief in het tweede aankooponderzoek.

Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om niet alleen het eerste, maar ook het tweede aankooponderzoek uit te voeren en zo besmetting tijdens het transport of de passage in de handel, vroegtijdig te detecteren.

Tweede aankooponderzoek blijft belangrijk, ook bij doorverkoop naar een volgend bedrijf

Ook als je een dier doorverkoopt naar een volgend bedrijf, is het belangrijk om een tweede aankooponderzoek uit te voeren. Maar hoe los je dit op als je een aangekocht dier wil doorverkopen als het dier nog geen 28 dagen op je bedrijf is en je dus nog geen tweede aankooponderzoek kon uitvoeren? Het antwoord op die vraag hangt af van het aantal dagen dat het dier op je bedrijf is.

  • Is het dier al meer dan 15 dagen op het bedrijf?
    Voer dan alsnog het tweede aankooponderzoek uit en wacht om het door te verkopen tot het resultaat gekend is. Enkel op die manier krijg je de garantie dat het dier tijdens het transport naar jouw bedrijf niet besmet is geraakt en zo bij jou het virus heeft binnengebracht.
  • Wil je het dier of de groep aangekochte dieren vroeger dan 15 dagen na aankomst op je bedrijf doorverkopen?
    Dan kan het tweede aankooponderzoek plaatsvinden op het nieuwe bedrijf van aankoop. Dit kan uiteraard alleen als het dier niet bestemd is voor de slacht of export. En op voorwaarde dat het resultaat van het eerste aankooponderzoek gunstig is.

DGZ zal hier verder ondersteuning en advies over verlenen.

Wil je meer uitleg hierover, dan kun je altijd contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@dgz.be.