Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Healthy Water for Happy Cows: Welk water drinken jouw koeien?

Drinkwaterkwaliteit is belangrijk als we gezonde koeien willen houden en goede technische resultaten willen behouden. Maar wat als de kwaliteit van het drinkwater van onze koeien toch niet zo goed is? Wat als de waterbron die we ter beschikking hebben bacteriologisch niet voldoet? Moeten we dan overschakelen naar leidingwater of toch opteren voor een waterbehandeling om de bacteriologische kwaliteit van het water te verbeteren? Binnen de varkens- en pluimveehouderij wordt vaak gekozen om het water chemisch te ontsmetten, maar kan dit voor rundvee op dezelfde manier en met dezelfde technieken worden toegepast? Vaak zijn we bezorgd om de invloed van deze ontsmettingsmiddelen op de correcte werking van de pens, maar is dat terecht?

Om antwoord te kunnen bieden op al die vragen, beslisten vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s om samen met Inagro en Hooibeekhoeve en met steun van Vlaanderen en Europa een Operationele Groep op te richten. Binnen deze Operationele Groep die loopt van februari 2021 tot en met januari 2023, zal zowel met behulp van labotesten als in praktijkproeven onderzocht worden wat het effect is van chemische drinkwaterontsmetting op de penswerking en de prestaties van koeien.

Naast kennis uit onderzoek wil de onderzoeksgroep graag ook kennis uit de praktijk verzamelen. Daarvoor hebben ze jouw hulp nodig. Ben je melkvee- of vleesveehouder, vul dan hun korte enquête in via deze link en deel (anoniem) jouw ervaring met drinkwater en eventuele drinkwaterbehandelingen.

Meer info:

Website Inagroan.cools@inagro.be 

Website Hooibeekhoevee.stevens@provincieantwerpen.be

Zijn ondersteunende acties voor de vleesveesector mogelijk?

Op vraag van de sector wil de provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Inagro, nagaan welke ondersteunende acties voor de vleesveehouderij interessant kunnen zijn. Ondersteunende acties zijn een heel ruim begrip, gaande van optimalisatie van technische prestaties, inzicht in economische kengetallen, tot efficiëntere arbeidsorganisatie, of beter inzicht in de huidige marktsituatie en consumentenwensen.

Om een correcte inschatting te kunnen maken, vraagt INAGRO jullie medewerking via een korte bevraging (link naar de bevraging). Gebaseerd op de antwoorden en een sector- en ketenanalyse, zal vervolgens in samenspraak met de sector bepaald worden welke acties mogelijks interessant en haalbaar zijn om op te zetten.

Ben je bereid om hierin ook mee te denken, geef dan je naam door op het einde van de bevraging.

INAGRO bedankt je alvast voor jouw medewerking.

Meer info:

evelien.lambrecht@inagro.be - 051 14 03 49
Isabelle.vuylsteke@inagro.be - 051 27 32 21