Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Verzendingsdata van de facturen: 

 • Sector pluimvee: 17 september 2021 
 • Sector varkens: 27 oktober 2021 
 • Sector runderen: 23 november 2021 

Wat doet het Sanitair fonds met deze bijdragen? 

Het Sanitair fonds komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren te compenseren in geval van verplichte slachting of ruiming. Daarnaast voorziet het Fonds in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken en in de kosten van monsterneming en analyses, en het financiert onderzoeksprogramma's. 

Hoe worden de bijdragen berekend? 

 • Sector Pluimvee  
  De bijdragen worden berekend op basis van de capaciteit van het beslag zoals dit geregistreerd werd in Sanitel door de pluimveeverantwoordelijke voor de betrokken pluimveeactiviteit. 
 • Sector Varkens  
  De verplichte bijdragen worden berekend in functie van: 
  - de capaciteit van het beslag: aantal fokvarkensplaatsen en aantal vleesvarkensplaatsen; 
  - het open of gesloten karakter van deze plaatsen (een 1-1 relatie wordt beschouwd als een gesloten karakter). 
  Het bedrag van de bijdrage wordt berekend op basis van de gegevens geregistreerd in Sanitel voor de referentieperiode die loopt van 01/07/2020 tot 30/06/2021. 
 • Sector Runderen 
  De verplichte bijdragen worden berekend in functie van: 
  - het sanitaire risico verbonden aan het beslag; 
  - het aantal en de leeftijd van de dieren die geboren, gehouden en toegevoegd werden aan het beslag tijdens de referentieperiode. 
  Het bedrag van de bijdrage wordt berekend op basis van de gegevens geregistreerd in Sanitel voor de referentieperiode die loopt van 01/09/2020 tot 31/08/2021. 

Indienen van bezwaarschriften 

Bij betwisting van de factuur, kan je binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen) een bezwaarschrift indienen, ofwel schriftelijk (met de post) ofwel elektronisch (per e-mail). 

Bijkomende informatie