Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken. De aanwezigheid van deze vogelmijt in een stal heeft steeds gevolgen voor zowel het welzijn van de kip als voor haar productie. Momenteel is er een tekort aan effectieve en efficiënte bestrijdingsmiddelen die voldoen aan alle veiligheidsnormen. Toch kan een goed management en monitoringsprotocol waarbij de mijten via verschillende wegen bestreden worden, een oplossing bieden. En hier kan het project MitePrevent bij helpen.

Demonstratieproject MitePrevent

Met het demonstratieproject MitePrevent bundelen de projectpartners Proefbedrijf Pluimveehouderij en DGZ hun expertise en coachen een aantal leghennenbedrijven en hun bedrijfsdierenarts gedurende een volledige productieronde. Hierbij wordt vooraf een inventarisatie gemaakt van de pijnpunten op het bedrijf. Bij deze totaalaanpak primeert preventie, waarbij monitoring essentieel is. Op die manier tracht MitePrevent de sector handvaten aan te reiken op vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt.

Deelnemen aan het project?

Ga jij nog vóór februari 2021 met een nieuwe ronde van start en ben jij ook gewonnen voor een degelijke monitoring van rode vogelmijt op jouw bedrijf? Wil je op basis van deze resultaten samen met jouw dierenarts een goed plan van aanpak opstellen? Schrijf je dan snel in voor dit project, wij contacteren jou en bekijken samen of deelname mogelijk is.

Contactpersoon voor deelname aan MitePrevent

DGZ regiodierenarts Tamara Vandersmissen: tel. 078 05 05 23 of e-mail: helpdesk@dgz.be.

Dit project wordt gefinancierd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en verloopt in samenwerking met Proefbedrijf Pluimveehouderij.