Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep. Nader onderzoek moet nog aantonen of dit ook HPAI H5N8 of een ander serotype betreft.

Minister Schouten, de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft een groep deskundigen gevraagd de bevindingen te beoordelen. Deze groep concludeert dat het virus van de besmette knobbelzwanen hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig is en met trekvogels naar Nederland is gebracht. Daar zijn de afgelopen maanden veel meldingen van HPAI geweest. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan een virus zoals HPAI H5N8 relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels (zie ook dit bericht over de introductie van aviaire influenza door trekvogels).

Maatregelen naar aanleiding van het advies

De deskundigengroep schat in dat het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is. Daarom heeft Minister Schouten een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije-uitloop en biologische) hebben namelijk een grotere kans om vogelgriep in te slepen. Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen. Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal het insleeprisico regelmatig laten beoordelen.

Bron: website Rijksoverheid Nederland