Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Niet alleen circuleren in bepaalde delen van Rusland en Kazachstan, de gebieden waar de trekvogels vandaan komen, al sinds juli hoog pathogenen aviaire influenza stammen van het type H5. Ook is er sprake van een hoger aantal trekvogels in vergelijking met de voorbije jaren. Zo werd recent in Nederland bij twee kadavers van knobbelganzen vogelgriep vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Een deskundigengroep concludeerde dat het virus van de besmette dieren hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig is en met trekvogels naar Nederland is gebracht (zie ook dit bericht over landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee in Nederland).

Vogelmigraties betekenen een verhoogd risico op besmetting, maar ook besmet materiaal zoals kratten en voertuigen kunnen het virus verspreiden. Let bijvoorbeeld op met transporten die uit de besmette gebieden komen en pas consequent bioveiligheidsmaatregelen toe om jouw bedrijf vrij te houden van het vogelgriepvirus.

Contacteer je bedrijfsdierenarts als een van onderstaande gevallen zich voordoet op jouw bedrijf:

  • De voeder- en waterconsumptie daalt met meer dan 20% ten opzichte van de normale consumptie.
  • Er is een sterfte onder de dieren van meer dan 3% per week.
  • De leg daalt met meer dan 5% en dit gedurende meer dan twee dagen.
  • Er worden klinische symptomen of, bij autopsie, letsels vastgesteld die mogelijk wijzen op vogelgriep.
  • Interpreteer de percentages op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf

Om de pluimveehouder hierbij te ondersteunen, neemt het FAVV de analysekosten in het kader van verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep voor zijn rekening.

Wilde ganzen