Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Tijdens het vorig werkjaar konden rundveehouders met een positief antistofonderzoek uitzonderlijk een eenmalig bijkomend serologisch onderzoek laten uitvoeren. Dit werkjaar is dat niet het geval. Wat nu wel kan is dat alle runderen die een positief resultaat hebben na een ELISA-onderzoek bijkomend onderzocht mogen worden via een PCR-test op een mestmonster. Let wel: het mestmonster mag alleen afgenomen worden door de dierenarts en moet geïdentificeerd worden met het volledig werknummer (inclusief landcode).

Elke veehouder heeft uiteraard de keuze om deze PCR-test al dan niet uit te voeren. De resultaten van een PCR-test kunnen ondersteunend zijn in de beslissing om een dier al dan niet versneld op te ruimen.

Het onderzoeksresultaat van de PCR-test en de gevolgen

  • Niet gedetecteerd: het betreffende rund scheidt op het moment van de bemonstering nog geen ziektekiemen uit via de mest en wordt daarom voor het lopende werkjaar vrijgesteld van opruiming.
  • Gedetecteerd: het betreffende rund scheidt op het moment van de bemonstering ziektekiemen uit via de mest en is besmettelijk voor andere dieren en de omgeving. Het rund wordt niet vrijgesteld van opruiming.
  • Twijfelachtig: het resultaat kan niet beoordeeld worden, er kan geen uitspraak gedaan worden over de uitscheiding van ziektekiemen. Het rund wordt beschouwd als een ‘attentiedier’ en is niet vrijgesteld van opruiming.

Als je ervoor kiest om een extra PCR-test te laten uitvoeren, lever het mestmonster dan tijdig* aan het laboratorium. Zo kan het rund bij een positief resultaat alsnog tijdig opgeruimd worden om opvolgingsniveau A of B te kunnen behalen.

Bedrijven die reeds bij drie of meer opeenvolgende screenings een volledig negatief resultaat behaalden kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning. Voor deze bedrijven voorziet het Sanitair Fonds voor elk rund met een positieve serologische test, een tussenkomst voor PCR-analyse op mest van € 30 (incl. BTW), en dit vanaf 1 november 2020. 

Lees meer:

Reglement van het paratuberculoseprogramma van de Belgische zuivelketen

 

* voor kandidaat A-bedrijven best kort na het positief serologisch resultaat, kandidaat-B bedrijven hebben meer tijd omdat de positief geteste dieren pas eind mei opgeruimd moeten zijn.