Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Voor het werkjaar 2020-2021 bedraagt de tussenkomst € 0,85 (incl. BTW).

Bijkomend voor dit werkjaar wordt een extra ondersteuning voorzien voor bedrijven die reeds bij drie of meer opeenvolgende screenings een volledig negatief resultaat behaalden. Voor deze bedrijven voorziet het Sanitair Fonds vanaf 01/11/2020 voor elk rund met een positieve serologische test, een tussenkomst voor PCR-analyse op mest van € 30 (incl. BTW).

Elke veehouder heeft uiteraard de keuze om deze PCR-test al dan niet uit te voeren. De uitvoering van een PCR-test kan ondersteunend zijn in de beslissing om een dier al dan niet versneld op te ruimen.