Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Op het programma:

Deel 1: Actualiteit inzake dierengezondheid

  • Gezondheidstoestand bij dieren (FAVV)
  • Covid-19 bij dieren: stand van zaken (FAVV)

Deel 2: Dierengezondheidswet (AHL)

  • Identificatie van dieren (FAVV)
  • Aanpassing van de bestrijding van tuberculose (FOD)

Deel 3: Geneesmiddelen

  • Gevolgen voor de praktijkdierenarts van de nieuwe reglementering betreffende de geneesmiddelen (FAGG)
  • Top 10 van non-conformiteiten vastgesteld door het FAVV bij controles op geneesmiddelen en dierengezondheid (FAVV)

Deel 4: Update met betrekking tot de vacaties voor dierenartsen (FOD)

Deel 5: Evolutie van de bestrijding van IBR (DGZ)

Tijdens het webinar krijgen de deelnemende dierenartsen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Wie verhinderd is om deel te nemen, kan het webinar ook op een later tijdstip bekijken op de website van het FAVV.


Opleidingspunten

Deelnemers aan deze vergadering kunnen 2 opleidingspunten indienen bij de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Om deze punten te verkrijgen, moeten zij de antwoorden op de vragen die tijdens de webinar gesteld worden binnen de 24 uur naar de organisator sturen.

BMO's die deelnemen aan het webinar zullen 2 opleidingsuren in rekening kunnen brengen als onderdeel van hun overeenkomst met het FAVV.
 

Deelnemen aan de livestream

Deelnemen aan de vergadering is mogelijk via onderstaande link (wordt geactiveerd op 29 oktober).