078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het blauwtongvirus treft voornamelijk runderen en schapen. Bij runderen zijn de symptomen vaak minder uitgesproken, vooral schapen kunnen ernstig ziek worden na een besmetting. Op basis van deze informatie en gezien de knutten terug actief worden, raadt het FAVV sterk aan om schapen zo snel mogelijk te vaccineren, vooral in provincies die grenzen aan gebieden die in vorig jaar getroffen werden door het blauwtongvirus.

Wat moet je weten over de vaccinatie?

Specifieke info over het toedienen van het vaccin en de immunisatieperiode vind je in de bijsluiter van het betreffende vaccin.

Voor dierenartsen blijft de verplichting van kracht om de vaccinatie tegen blauwtong binnen de 15 dagen te registreren in Sanitel (Vlaanderen) of Cerise (Wallonië) (https://favv-afsca.be/nl/sanitel, ministerieel besluit van 9 maart 2018 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong, art. 6). 

Op basis van de info die beschikbaar is over andere serotypes, wordt afgeleid dat sommige dieren bijwerkingen kunnen vertonen. Dierenartsen zijn verplicht om bijwerkingen van de middelen te melden, aangezien het om een toelating gaat die afgegeven werd volgens een versnelde procedure gaat en de gegevens over de vaccins nog volledig beschikbaar zijn. Op die manier kunnen we een duidelijker beeld krijgen van de veiligheid en de doeltreffendheid van de vaccins. Dierenartsen melden bijwerkingen rechtstreeks via:  
https://www.fagg.be/nl/diergeneeskundig_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/farmacovigilantie/melden_van_bijwerkingen.

Verplaatsingen en grensbeweiding

Van zodra de dieren gevaccineerd zijn en lang genoeg in de immuniteitsperiode van het betreffende vaccin zitten, zijn grensbeweiding en verplaatsingen tussen lidstaten toegelaten.

Schapen kunnen gecertificeerd worden voor intracommunautair verkeer 60 dagen na vaccinatie of als er een gunstig resultaat is van een PCR-test op een staal dat minstens 42 dagen na vaccinatie werd genomen. Aangezien er voor runderen momenteel te weinig gegevens beschikbaar zijn, moeten deze specificaties nog worden vastgesteld.

Bepaalde lidstaten verlenen derogaties op de voorwaarden voor verplaatsingen tussen lidstaten: https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en#movements.

Het FAVV blijft in contact met de Franse autoriteiten om oplossingen te vinden om grensbeweiding zo snel mogelijk te kunnen toelaten.

   

Meer informatie:

   

Bron: FAVV