Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Naast onderzoek op IBR, Neospora en paratuberculose, focussen we in onze aankoopprotocollen (AKP) ook op Salmonella en Mycoplasma. Het Sanitair Fonds voorziet hier een financiële tussenkomst voor van € 3,30 per protocol.

 < 2 jaar (AKP1)

IBR antistoffen
Mycoplasma antistoffen
Samonella antistoffen

 < 2 jaar (AKP3)

IBR antistoffen
Mycoplasma antistoffen
Samonella antistoffen
Neospora antistoffen

  2 jaar (AKP2)

IBR antistoffen
Mycoplasma antistoffen
Samonella antistoffen
Paratuberculose antistoffen

  2 jaar (AKP4)

IBR antistoffen
Mycoplasma antistoffen
Samonella antistoffen
Paratuberculose antistoffen
Neospora antistoffen

DGZ labo biedt vier protocollen aan, op basis van geslacht en leeftijd.

Meer info hebben we verzameld in deze flyer over aankooponderzoek.

De tarieven vind je in de tarievenlijst rundvee, schapen, geiten en herachtigen op onze website.

Je kunt de aankoopprotocollen aanvragen op het formulier Onderzoek herkauwers (zie aanvraagformulieren laboratoriumonderzoek).

Meer weten over het aankoopprotocol of het gebruik ervan?

Neem dan contact op met je bedrijfsdierenarts of de helpdesk van DGZ.