Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Op het melkveebedrijf zijn heel wat data aanwezig. Een goed gebruik daarvan kan melkveehouders helpen bij het transitiemanagement van hun melkkoeien. Vier bachelor-studenten biowetenschappen aan UGent willen aan de hand van een enquête onderzoeken hoe intensief Vlaamse melkveehouders gebruik maken van (technologische) hulpmiddelen en waar kansen tot verbetering liggen. Bijvoorbeeld: veel melkveehouders doen aan MPR, maar gebruiken de uitslag nauwelijks om een uitgebreide blik te werpen op hun transitiemanagement. Vaak omdat de interpretatie onvoldoende is gekend bij de melkveehouders.

De enquête van de vier studenten kadert binnen het Vlaio-LA traject 'Veerkracht', een vierjarig project gecoördineerd door prof. Veerle Fievez (UGent) waarin onder andere gedurende de voorbije twee jaar een nieuwe transitie index werd ontwikkeld (UGent & KULeuven). Deze index is bedoeld om bij individuele koeien melkproducties op te sporen die afwijken van verwachte producties. Dit wordt gebruikt als een snel alarmsignaal. De komende twee jaar wordt de nieuwe index gevalideerd bij twintig Vlaamse melkveehouders. Deze worden sinds enkele maanden nauwgezet opgevolgd door Inagro op vlak van droogstandsvoeding en bijhorende kengetallen. Verder gebeurt gedetailleerd onderzoek in de proefstallen van ILVO-Dier en de Hooibeekhoeve naar onder andere ketonemie.

Werk via deze enquête mee aan dit Vlaio-onderzoek rond transitiemanagement en krijg daardoor op termijn beter de indicatoren voor transitie in beeld. Invullen kan tot 25 maart 2021. Je maakt bovendien kans op een van de twee metabole bedrijfsscans (t.w.v. 350 euro), uitgevoerd door DGZ, die onder de deelnemers verloot worden (een onschuldige hand zal twee winnaars aanduiden).