Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Zoals elk jaar wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende luiken:

 • Luik 1: cross-sectionele studie: Dit luik van de monitoring heeft tot doel om de prevalentie van het blauwtongvirus in de rundveestapel te bepalen.
 • Luik 2: monitoring voor brucellose en leucose in het kader van monitoring van risicodieren (of risicobeslagen) voor deze ziekten.
 • Luik 3: monsterneming tuberculose in het kader van tracing van import en de opsporing van haarden.

Meer uitleg hierover vind je ook in het Vademecum organisatie van de winterscreening (zie pag. 4).

In 2020-2021 zijn dit de deadlines voor het nemen van bloedmonsters
 • Bloedmonsters voor luik 1 en luik 2 :
  • lever deze aan het laboratorium van DGZ,
  • binnen de 8 kalenderdagen na afname en in ieder geval uiterlijk op 28 februari 2021,
  • deze bloedmonsterskunnen al vanaf 1 december 2020 genomen worden.
 • Bloedmonsters voor luik 3 :
  • lever deze aan een erkend laboratorium,
  • binnen de 8 kalenderdagen na afname en in ieder geval uiterlijk op 28 februari 2021,
  • deze bloedmonsters kunnen alvanaf 1 februari 2021 genomen worden.

Wat betekent dit concreet?
 • DGZ schrijft 522 rundveehouders en 236 dierenartsen aan.
 • Voor de bewaking van blauwtong, brucellose en leucose zullen op ruim 500 rundveebedrijven bloedmonsters genomen worden. Dit mag dit werkjaar dus al vanaf begin december.
 • Voor de vernieuwde bewaking van tuberculose zullen tijdens de winterscreening op 24 van de aangeschreven bedrijven bloedmonsters genomen worden, meer bepaald vanaf 1 februari 2021.

Lees meer

Verder op onze website vind je alle info over de Winterscreening 2020-2021.