Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Samen naar meer weerbaarheid voor boer en varken

Bijna de helft van de totale Vlaamse varkensstapel is in West-Vlaanderen gehuisvest. Door het groot aantal varkensbedrijven, slachthuizen en veevoederbedrijven is er een hoger risico op de verspreiding van ziektes in deze provincie. Bioveiligheidsmaatregelen zijn cruciaal voor een gezonde(re) varkensstapel. Vind je dat zelf ook belangrijk, maar weet je niet goed hoe of waar te beginnen? Dankzij twee nieuwe LEADER-projecten in een samenwerking van Boerenbond, DGZ en Inagro kan je daar binnenkort in begeleid worden. Niet alleen de weerbaarheid van varkensbedrijven wordt aangepakt, we versterken ook de persoonlijke weerbaarheid van varkenshouders.

Neem deel aan onderzoek over gebruik van ontwormingsproducten

Recent startten DGZ en ARSIA met het project “Evaluatie van de resistentie van maagdarmnematoden tegen de reguliere antiparasitaire moleculen die courant gebruikt worden op schapen- en geitenbedrijven”. In het kader van dit project nodigen we alle schapen- en geitenhouders vriendelijk uit om deel te nemen aan een enquête die het huidige gebruik van ontwormingsproducten bevraagt.

INAGRO en Hooibeekhoeve vragen medewerking rundveehouders

INAGRO voert praktijkgericht onderzoek uit op maat van de land- en tuinbouwer. Hooibeekhoeve is het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. DGZ werkt vaak met hen samen in het kader van onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe technieken. De input van de veehouder zelf daarbij is onmisbaar. Zo komen we tot advies en persoonlijke begeleiding dat veehouders kan helpen in de uitbouw van hun bedrijf. In het kader van een aantal nieuwe onderzoeken, vragen INAGRO en Hooibeekhoeve jouw medewerking.

Aangepaste werking DGZ naar aanleiding van Paasmaandag 5 april 2021

Op Paasmaandag 5 april 2021 zijn het loket, de helpdesk en het laboratorium van DGZ gesloten. Daardoor wordt onze werking enigszins aangepast. We zetten alvast even op een rij waar je best rekening mee houdt.

DGZ Labo informeert: Uitbreiding HI-testen griepinfecties bij varkens

DGZ Labo biedt nu ook analyses aan naar de aanwezigheid bij varkens van antistoffen voor twee pandemische stammen van het griepvirus die in Europa circuleren, met name pH1N1 en pH1N2.

Vaccineer nu tegen blauwtong voorkom later afwijkingen bij ongeboren nakomelingen

Vaccinatie is de enige manier om zowel runderen als schapen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. Bij rundvee circuleert serotype 8 al sinds 2015 terug in Frankrijk en sinds twee jaar ook opnieuw in ons land. Bij schapen is er voorlopig geen melding van ziektesymptomen. Daarnaast schept serotype 4 ook een risico, hoewel er nog geen gevallen van dit serotype in ons land gemeld zijn. Vaccineer daarom nu nog voor blauwtong, indien mogelijk zowel voor serotype 8 als serotype 4 en blijf alert voor de symptomen.

Oproep kandidatuurstelling algemene vergadering DGZ

De Raad van Bestuur van DGZ doet een oproep naar veehouders om zich kandidaat te stellen voor drie open mandaten in de algemene vergadering. Voor DGZ zijn actieve veehouders die zich willen engageren om mee te denken en te participeren in de werking van de organisatie belangrijk. Heb jij een landbouwactiviteit in hoofdberoep, ben je niet ouder dan 67 en herken jij je in het profiel van de actieve, geëngageerde veehouder? Dan ben jij misschien dé geknipte kandidaat voor een van de open mandaten. De verkiezing zal plaatsvinden op de statutaire algemene vergadering van woensdag 26 mei 2021.

8 tot 14 van de 135 resultaten