3 feb 2021
Nieuwsbrief voor rundveedierenartsen
 
 
DGZ Labo informeert: Waar rekening mee houden bij monstername n.a.v. nieuw KB bestrijding rundertuberculose?
Op 1 februari is een nieuw KB inzake tuberculosebestrijding in voege getreden. Belangrijkste wijziging is dat tuberculinaties vervangen worden door nieuwe bloedanalyses, meer bepaald een combinatie van een gamma-interferon-test en As-ELISA. Voor de monsterneming en analyseflow zijn er een aantal aandachtspunten. Belangrijk is ook dat je het juiste analyse-aanvraagformulier gebruikt bij import van dieren uit een risicoland.
Lees meer
 
Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, kun je hier de online versie bekijken.
DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout