17 mrt 2021
Nieuwsbrief voor rundveehouders en dierenartsen
 
 
Resultaten bekend van het veldonderzoek paratuberculose
Begin 2020 heeft de werkgroep paratuberculose, voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een onverwachte stijging van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose vastgesteld bij analyses uitgevoerd in de periode november 2019 - februari 2020. Er werd een diepgaand onderzoek ingesteld om de oorzaak van deze stijging te achterhalen. De resultaten daarvan zijn nu bekend.
Lees meer
 
Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, kun je hier de online versie bekijken.
DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout