9 jul 2021
Nieuwsbrief voor varkensdierenartsen
 
 
DGZ-monitoring van de varkensgezondheid in 2020: wat zijn de belangrijkste vaststellingen?
DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen. Dit met financiële steun van het FAVV. Jaarlijks worden de analyses die DGZ in dit verband uitvoert en de resultaten hiervan gebundeld. Zo wordt de gezondheidssituatie op het vlak van bestaande, opduikende en opnieuw opduikende besmettelijke ziekten van het afgelopen kalenderjaar geschetst. Tegelijk wordt de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren bekeken. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de varkensgezondheid in 2020?
Lees meer
 
 
DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie.

Ook in 2020 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt. In 2020 werden net geen 10.000 dieren onderzocht. 3509 van deze lijkschouwingen gebeurden binnen het abortusprotocol voor rundvee en kleine herkauwers. Van de overige lijkschouwingen vond het merendeel plaats in het kader van algemene diagnostiek en de epidemiologische bewaking, een kleiner deel kadert in projecten van Veepeiler.
Lees meer op de dierenartsenblog
 
 
Op pad met FarmFit, dé bedrijfsmonitoring-app voor dierenartsen en veehouders
In onze vorige nieuwsbrieven communiceerden we al uitvoerig over de FarmFit app, die we in mei samen met Arsia lanceerden. FarmFit hebben we samen met dierenenartsen en veehouders ontwikkeld met als doel een vlotte en gebruiksvriendelijke opvolging van bedrijfsbezoeken mogelijk te maken.
Tal van dierenartsen maken inmiddels gebruik van deze app. “Dankzij FarmFit kan je bedrijven beter en efficiënter begeleiden,” vertelt varkensdierenarts Thomas. “Om die reden zou ik de app ook aanraden aan collega-dierenartsen.”
Lees meer
 
Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, kun je hier de online versie bekijken.
DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout