Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Tegen eind oktober 2023 moeten alle IBR-dragers op het merendeel van de resterende besmette bedrijven afgevoerd zijn. Besmette bedrijven worden daarom nauw opgevolgd zodat ze snel stappen kunnen zetten richting IBR-VRIJ. Voor vrije bedrijven blijft het uiteraard belangrijk om attent te blijven voor IBR-insleep. De streefdatum is april 2024: tegen dan is elk rundveebedrijf erin geslaagd om IBR-VRIJ te zijn.

Elke 3 maand vind je hier een update van de IBR-barometer, zodat je samen met ons de huidige IBR-situatie kunt opvolgen.

Samen maken we werk van een IBR-VRIJ Vlaanderen.

 

Waar is er nog IBR op de rundveebedrijven?

Dit figuur geeft een overzicht van de IBR-barometer in Vlaanderen, met uitzondering van de ‘I2-afmestbedrijven’.

De getallen in de runderen geven het totaal aantal IBR-dragers weer.

OP WEG NAAR IBR-VRIJ: 98,3% van de rundveebedrijven is VRIJ of vermoedelijk VRIJ. Zo’n 122 rundveebedrijven zijn ‘attentiebedrijf IBR”.

Verdeling van IBR-statuten

Deze tabel geeft de verdeling weer van de IBR-statuten in Vlaanderen op 16 juni 2021 (exclusief 0-beslagen en vleeskalverbeslagen).

IBR-statuut Bedrijven Percentage Runderen Percentage
I2

360

3,00% 56.823 5,12%

I3

11.344 94,70% 1.032.582 92,72%
I4 55 0,50% 3.519 0,33%
         
I1 - ongeldig statuut 14 0,10% 161 0,00%
I2 afmest statuut 200 1,70% 20.393 1,82%
Erkende instellingen/ dierentuinen
2

0,00%

64 0,00%
TOTAAL VLAANDEREN 11.975 100% 1.113.542 100%

 

De verdeling van de IBR-statuten in Vlaanderen op 16 juni 2021 van de conventionele rundveebedrijven wordt weergegeven in de volgende tabel.

IBR-statuut Bedrijven Percentage Runderen Percentage
I2

360

3,10% 56.823 5,20%

I3

11.344 96,5% 1.032.582 94,50%
I4 55 0,50% 3.519 0,30%
TOTAAL VLAANDEREN 11.759 100% 1.092.924 100%

 

OP WEG NAAR IBR-VRIJ: 97% van de Vlaamse bedrijven toonde aan dat ze IBR-VRIJ zijn (I3 en I4)

IBR-insleep – elk verlies van statuut is er één teveel

Deze tabel geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met IBR-insleep sinds 2014 tot 2021.

Jaar

Aantal bedrijven*
met insleep IBR

Jaarlijks voorkomen
van insleep**
Percentage hervallers
VRIJ statuut herwonnen
(1 juni 2021)
2014 4 0,10% 100%
2015 3 0,07% 100%
2016 3 0,06% 66,60%
2017 10 0,14% 71,43%
2018 21 0,23% 42,86%
2019 34 0,32% 47,06%
2020 29 0,26% 51,72%
2021 (juni) 11 0,10% 54,55%

*: bedrijven met tenminste 20 runderen en nog actief op 1 juni 2021
**: berekend op basis van het aantal vrije bedrijven aan het begin van het kalenderjaar

OP WEG NAAR IBR-VRIJ: Dit jaar had 1 op 1.000 vrije bedrijven te kampen met IBR-insleep.

Waar zitten de IBR-dragers in Vlaanderen?

Op dit figuur zie je de aantallen IBR-dragers op I2-bedrijven in Vlaanderen.

OP WEG NAAR IBR-VRIJ: In nog heel wat regio’s zijn er behoorlijk veel IBR-dragers aanwezig. Om insleep te voorkomen blijft bioveiligheid essentieel.

Opsporing van IBR-dragers bij aankopen

Op dit kaartje zie je een overzicht van alle bedrijven met positieve aankooponderzoeken tijdens de laatste twee jaar.

OP WEG NAAR IBR-VRIJ: Aankopen blijven het voornaamste risico voor insleep van IBR.

In onderstaand figuur zie je de aantallen IBR-dragers per maand die opgespoord werden bij aankooponderzoeken, gedurende de laatste 2 jaar in Vlaanderen.