Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Om de nieuwe wetgeving toe te lichten zullen samen met de aanvullende Belgische wetgeving gedetailleerde omzendbrieven ter beschikking gesteld worden.
In afwachting blijft de bestaande Belgische wetgeving van toepassing. 

Omwille van de vertraging zullen de data voor de aanpassing van de regelgeving van de statuten die al met de sector afgesproken waren, niet kunnen gehaald worden. Het eerder afgesproken stappenplan vind je hieronder.

De Europese wetgeving bepaalt dat elk land met een bestrijdingsprogramma ten laatste op 21 april 2027 officieel vrij moet zijn van IBR. 

Om dit doel te bereiken, heeft de technische werkgroep IBR voor België een langetermijnplanning uitgestippeld met volgende mijlpalen:

 • In april 2021 gaan volgende maatregelen van start:

   
  Voor beslagen met I3 of I4:

  • Beslagen met een I3- of I4-statuut verwerven automatisch het vrije statuut. De criteria voor het behoud van dit vrije statuut variëren evenwel in functie van de datum waarop het statuut verkregen werd. Houd er verder ook al rekening mee dat IBR-vrije bedrijven vanaf april 2024 niet meer mogen vaccineren.

   
  Voor beslagen met I2:

  • I2-bedrijven zijn verplicht om IBR-dragers (gE-positieve runderen) binnen een wettelijk vastgelegde termijn te verwijderen van hun beslag. Vanaf oktober 2023 zal het zelfs helemaal verboden zijn om gE-positieve runderen te houden.
  • Runderen afkomstig van beslagen met een I2-statuut mogen niet meer verhandeld worden. Het is alleen nog toegestaan om ze te transporteren naar het slachthuis, een I2-afmestbedrijf of een vleeskalverhouderij.
  • Weidebeloop op I2-bedrijven is nog mogelijk mits je kunt aantonen dat de dieren correct zijn gevaccineerd. Maar ook op weidebeloop zullen er in de toekomst beperkingen komen voor de resterende I2-bedrijven.

 • Oktober 2023: Het houden van gE-positieve dieren is verboden. Anders gezegd, alle latente IBR-dragers moeten tegen die datum afgevoerd zijn.
 • April 2024: IBR-vaccinatie is verboden.
 • April 2026: België vraagt de IBR-vrije status aan bij Europa. 99,8% van de bedrijven is dan IBR-vrij.
 • April 2027: Uiterlijk in april 2027 behaalt België de IBR-vrije status.

Nieuwe statuten

Op 21 april 2021 wijzigen de naamgeving en inhoud van de IBR-statuten. In grote lijnen zijn er drie statuten: (1) IBR-vrij (EU), (2) IBR gE Negatief (al of niet met vaccinatie) en (3) geïnfecteerde bedrijven.

Tegen september 2026 moeten alle Belgische rundveebedrijven over het statuut IBR-vrij (EU) beschikken.

Veel gestelde vragen

Kan ik IBR tankmelkanalyses blijven gebruiken binnen de nieuwe Europese dierengezondheidswet?

Het antwoord is volmondig ‘Ja’. Ook bij de omschakeling naar de nieuwe Europese Dierengezondheidswet (AHL) vanaf 21 april blijft de mogelijkheid van tankmelkonderzoek behouden voor het behoud van de vrije status op overwegend melkleverende bedrijven. Een dergelijke opvolging is zeker aangewezen op bedrijven die recent een vrije status hebben behaald.

Nieuw is dat vanaf 21 april ook bedrijven met minstens 30% melkproducerende runderen gebruik zullen kunnen maken van tankmelk, mits aangevuld met een bloedonderzoek bij alle fokdieren ouder dan 12 maanden en een steekproef bij mannelijke mestrunderen ouder dan 12 maanden. De betrokken melkveehouders worden hierover persoonlijk geïnformeerd door DGZ.

Inschrijven voor tankmelkonderzoek