Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

 

Afhankelijk van de hoeveelheid kiemen die groeit op de plaatjes wordt een individuele score toegekend per plaatje. Deze gaat van 0 (uitstekend) tot 5 (zeer slecht).

Naast de individuele score wordt eveneens een gemiddelde score berekend uit het resultaat van alle plaatjes. Er moet gestreefd worden naar een gemiddelde score die kleiner is dan 2.

Verder op onze website vind je meer informatie over reinigen en ontsmetten en hoe je daarna hygiënogrammen (of adrukplaatjes) neemt.

Betekenis van de scores

Score
Aantal bacteriekolonies per plaatje
Interpretatie individuele scores
0 0 Uitstekend
1 1-40 Zeer goed
2 41-120 Goed
3 121-400 Matig
4 >400 Slecht
5 Ontelbaar Zeer slecht