Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Opmerking: Het is belangrijk dat de eigenaar (of zijn gemachtigde) de ‘Horse Owner Consent Form’ invult en ondertekent.

Remarque: Il est important que le propriétaire (ou son représentant) signe le formulaire de consentement ‘Horse Owner Consent Form’.