Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Gewijzigde verkeerssituatie in Torhout: hoe geraak ik bij DGZ?

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Update vogelgriep: Aanpassing bewakings- en beschermingszones Winnezeele, Herzeele en Veurne

Rond de uitbraken in Winnezeele en Herzeele, beide in Frankrijk, wordt woensdag 19 januari 2022 de laatste zone opgeheven. De 3 kilometer-beschermingszone in Veurne is op dinsdag 18 januari 2022 omgezet in een 10 kilometer-bewakingszone.

Impact nieuwe regels intracommunautair handelsverkeer runderen op het vlak van IBR

In het kader van de Europese dierengezondheidswet (“Animal Health Law”) gingen vanaf 1 december 2021 de nieuwe regels betreffende het intracommunautair handelsverkeer van runderen van kracht. Uit de FAVV-nieuwsbrieven over dit onderwerp vatten we voor jou samen wat belangrijk is op het vlak van IBR en handel.

Met de nieuwe IBR-statuten op naar een IBR-vrije toekomst!

2021 was een bewogen jaar binnen het IBR-programma. Naar aanleiding van de nieuwe Europese dierengezondheidswet (‘Animal Health Law’) wijzigden de regels voor het behalen en behoud van de IBR-statuten en lieten we de oude IBR-terminologie achter ons. Eind vorig jaar pasten we voor elke veehouder zijn IBR-bedrijfsstatuut aan aan de nieuwe wetgeving.

Project voor West-Vlaamse boeren: ‘Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen’

Het kraamstalmanagement is een belangrijk onderdeel in het leven van een big. Om de West-Vlaamse varkenshouders hierbij te ondersteunen werd door DGZ en Inagro het project ‘Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen’ opgestart. Ben jij varkenshouder in West-Vlaanderen en heb je interesse in individuele begeleiding rond infectieuze en niet-infectieuze factoren in de kraamstal? Stel je dan kandidaat voor dit project.

DGZ en Inagro nodigen je uit voor de workshop “Hoe speen ik een gezonde big”?

Uit verschillende afgelopen en lopende projecten rond speenmanagement blijkt dat spenen meer is dan louter en alleen de speendag. Een gezonde big spenen start bij de geboorte. Op vrijdag 18 februari 2022 om 14.00 uur organiseren DGZ en Inagro de workshop “Hoe speen ik een gezonde big?”. In deze interactieve workshop nemen we je mee in het leven van een big en zetten we de 3 meest voorkomende speenproblematieken op een rij. Daarnaast hebben we het ook over wat je in de kraamstal kunt doen om de biggen zo gezond mogelijk te spenen. Heb je interesse? Lees dan snel verder en schrijf je in!

Update vogelgriep: hoogpathogeen vogelgriepvirus vastgesteld bij vogelhandelaar in Bocholt

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Bocholt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden de vogels die nog aanwezig zijn bij de handelaar geruimd. Rond deze nieuwe haard worden ook een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Blijf alert en werk uiterst bioveilig.

Eerste lichting dierenartsen haalt certificaat snelscan longechografie

In 2021 engageerde een kerngroep van 33 rundveedierenartsen zich om aan de slag te gaan met snelscan longechografie. Dit is een betrouwbare techniek die toelaat om dieren met een pneumonie op te sporen waardoor de behandeling niet alleen op het type ziekteverwekker kan afgestemd worden maar ook op de noden van het individuele dier. Na enkele theoretische lessen, praktische oefensessies en een geslaagd examen, staat deze kerngroep klaar om deze vernieuwende techniek verder in te zetten in de praktijk.

1 tot 7 van de 235 resultaten