078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Save the date: Cow stress manager in één dag

Welke factoren veroorzaken stress op een melkveebedrijf en hoe kunnen ze gemonitord worden? Welke impact heeft stress op de gezondheid van de koeien en welke ingrepen kunnen stress verlagen? Kom er alles over te weten op de workshop voor rundveedierenartsen die DGZ in september organiseert samen met Elanco en Universiteit Gent.

Trends in autopsie 2022

Vorig jaar onderzochten de dierenartsen veterinaire pathologie van DGZ meer dan 10.500 dieren in de autopsiezaal. Op basis van al die onderzoeken maken zij jaarlijks een verslag van alle activiteiten van het voorbije jaar, met deelverslagen voor elk van de diersoorten. Deze verslagen kun je vanaf nu raadplegen op onze website. Daarnaast bekijken de dierenartsen veterinaire pathologie ook altijd of er bepaalde trends zijn waar te nemen. Die kun je lezen in het algemene Trends verslag.

Ingeschreven voor de GLB-maatregel antibioticareductie? Het DGZ AB Coaching® team kan jou helpen!

De GLB-maatregel antibioticareductie stimuleert landbouwers om in samenspraak met de bedrijfsdierenarts en andere experten het antibioticagebruik op hun bedrijf verder te reduceren. Heb jij je ingeschreven voor deze maatregel en wil je ermee aan de slag? Weet dat DGZ een AB Coaching® team heeft klaarstaan dat jou daarbij kan helpen, voor alle types landbouwdieren. Vraag vandaag nog je offerte aan.

Dit was 2022 voor DGZ, haar klanten en stakeholders: het jaarverslag

Ter gelegenheid van haar algemene vergadering op woensdag 24 mei 2023 publiceert Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) haar jaarverslag 2022. Met corona op zijn retour in het begin van 2022, dachten we dat we terug naar “normaal” konden. De realiteit bleek anders. Voorzitter Marcel Heylen blikt terug op een jaar vol uitdagingen en nieuwigheden.

Nieuwe bestuurlijke samenstelling DGZ

Op de algemene vergadering van DGZ die plaats had op 24 mei 2023 werd de samenstelling van het nieuwe bestuursorgaan bekrachtigd. Marcel Heylen nam namelijk afscheid als voorzitter en werd in zijn functie opgevolgd door Franky Annys. Paul Geens werd verkozen als ondervoorzitter. Daarnaast werden enkele nieuwe leden verkozen voor de algemene vergadering van de organisatie.

Organisatie van prijskampen en andere: wat zijn de nieuwe regels in het kader van de IBR-bestrijding?

In de nieuwe versie van het Koninklijk Besluit (KB) IBR, dat verscheen op 20 februari jongstleden, staan ook een aantal voorwaarden bepaald voor deelname aan verzamelingen klasse 3 en 4, waarover meer in deze nieuwsbrief. Aan verzamelingen is immers altijd een risico op mogelijke overdacht van het IBR-virus verbonden omdat daar dieren van verschillende origines samengebracht worden. Met welke regels moet je vanaf nu als deelnemer en organisator aan verzamelingen voor IBR rekening houden?

Dit zijn de Salmonella-resultaten pluimvee voor 2022

Elk jaar publiceert DGZ de resultaten van de Salmonella-analyses en een overzicht van de Salmonella-serotypes bij Belgische pluimveetomen. In 2022 voldeed België aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij alle pluimveecategorieën1. Volgende prevalenties van de te bestrijden serotypen werden waargenomen: 0,84% bij fokpluimvee, 1,52% bij legpluimvee, 0,15% bij vleeskippen en 0% bij vleeskalkoenen. Bij vleeskippen was Salmonella Infantis net als in 2021 het meest voorkomende serotype. De kalkoenen bleven net als de vier voorgaande jaren vrij van dit serotype. Bij leghennen was S. Enteritidis het meesvoorkomende serotype.

1 tot 7 van de 391 resultaten