Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Met de nieuwe Europese Diergezondheidswet wijzigen naam en inhoud van IBR-statuten vanaf 21 april

In een vorige nieuwsbrief kon je lezen dat het jaar 2021 een kanteljaar wordt binnen het IBR-programma van de rundveesector. Op 21 april gaat namelijk het nieuwe Europese gezondheidsbeleid van start en dat beleid brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor het Belgische IBR-bestrijdingsprogramma. De naamgeving en inhoud van de huidige IBR-statuten wijzigen en worden geharmoniseerd met de Europese wetgeving. Ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut veranderen.

Update vogelgriepvirus H5: alle beperkingsgebieden in België zijn opgeheven maar virus blijft circuleren

Sinds 26 november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders, meer bepaald in Menen en Dinant. Daarnaast werd op een professioneel bedrijf in Diksmuide een laagpathogene variant vastgesteld. Aangezien de situatie op die bedrijven onder controle is, heeft het FAVV de verschillende beperkingsgebieden errond opgeheven. Toch blijft waakzaamheid geboden, want het vogelgriepvirus blijft circuleren.

NetPoulSafe: een H2020 Europees netwerk dat de bioveiligheid in de pluimvee sector wil verbeteren

Het Horizon 2020 project NetPoulSafe, dat officieel van start ging op 1 oktober 2020, heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen. In tijden van dreiging van vogelgriep en maatschappelijke bezorgdheid rondom antibioticumgebruik en -resistentie in de pluimveehouderij hoeft het belang van bioveiligheid geen betoog. Omdat een goede bioveiligheid ook voor DGZ een prioritaire doelstelling is binnen de preventieve gezondheidszorg, vinden wij het belangrijk onze klanten hierover te informeren en sensibiliseren.

PneumoNEE project van start: samen naar een betere luchtweggezondheid!

PneumoNEE is een 4 jaar durend VLAIO-landbouw traject van DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het project zorgt voor de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking (of pneumonie) bij kalveren op te sporen en gericht te behandelen, op maat van het individuele dier.

Haard van rundertuberculose vastgesteld in de provincie Luik

Op 18 december heeft het nationale referentielaboratorium, Sciensano, een geval van rundertuberculose gemeld. Het gaat om een rund afkomstig van een melkveebedrijf met 278 runderen in de provincie Luik. De vorige haard dateert van twee jaar geleden.

België herwint nu ook op internationaal niveau de vrije status voor Afrikaanse varkenspest

Nadat de Europese Commissie op 20 november alle beperkingsgebieden voor Afrikaanse varkenspest (AVP) ophief, heeft België een maand later, op 21 december, ook op internationaal niveau de vrije status herwonnen.

Europese Diergezondheidswet legt vanaf april 2021 nieuwe regels op voor IBR-bestrijding

Op 21 april 2021 treedt de nieuwe Europese dierengezondsheidswet ‘Animal Health Law’ (AHL) in voege. Deze regelgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor de aanpak van IBR in België. In essentie krijgen we op nationaal niveau nog maximaal 6 jaar de tijd om officieel vrij te worden van IBR. Om dit doel te bereiken, wijzigen er bepaalde regels voor het behalen en behouden van een vrij statuut voor IBR. Dit heeft gevolgen zowel voor de resterende I2-bedrijven, waar nog dragers aanwezig zijn, als voor de vrije bedrijven (I3, I4).

1 tot 7 van de 83 resultaten