Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Lijst Vlaamse rundveebeslagen met IBR-statuut (niet opgeschort)

Wekelijks publiceert DGZ een overzicht van Vlaamse rundveebeslagen met IBR-statuut (niet opgeschort). Zo kan je de situatie op de voet volgen.

ISO 9001 certificaat

DGZ streeft voor al haar activiteiten constant naar kwaliteit met accreditaties, certificering en diverse erkenningen door bevoegde (overheids)instanties. DGZ beschikt onder meer over het ISO 9001-certificaat.

Lijst PRRSV-gescreende KI-centra

Op regelmatige basis publiceert DGZ het overzicht van de PRRSV-gescreende KI-centra, zodat je de situatie op de voet kunt volgen.

Instructies winterscreening rundvee

In de documenten ‘Vademecum organisatie van de winterscreening’ en de 'Instructie voor dierenartsen' vind je de instructies voor de winterscreening. In de bijlage van het vademecum vind je een overzicht van de risicolanden op het moment van publicatie.

Reglement paratuberculoseprogramma Belgische zuivelketen

Er bestaat geen behandeling voor paratuberculose. De enige manier om de ziekte te bestrijden is voorkomen dat jonge dieren besmet raken. Het paratbc-programma wil de melkveehouders hierbij ondersteunen. Het volledige reglement van het programma vind je hier.

Jaarverslag monitoring oormerken

Jaarlijks presenteert DGZ de resultaten van haar monitoring voor alle erkende oormerktypes over de diersoorten heen. Hier vind je zowel het meest recente verslag als de vorige edities.

IBR-vaccinatie I2-statuut: vaccinatieprotocol, vaccinatiemelding en overige administratie

Er zijn een aantal richtlijnen verbonden aan het IBR-vaccinatieprotocol om het I2-statuut te verwerven en te behouden. Ook indien je als veehouder zelf vaccineert, dienen de vaccinaties gemeld te worden door je dierenarts (via Veeportaal of het papieren formulier). Bovendien moet je aan de hand van je administratie kunnen aantonen dat het protocol correct is uitgevoerd.

1 tot 7 van de 74 resultaten