Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Gewijzigde verkeerssituatie in Torhout: hoe geraak ik bij DGZ?

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Jaarverslag monitoring oormerken

Jaarlijks presenteert DGZ de resultaten van haar monitoring voor alle erkende oormerktypes over de diersoorten heen. Hier vind je het meest recente verslag.

Jaarverslagen monitoring oormerken

Jaarlijks presenteert DGZ de resultaten van haar monitoring voor alle erkende oormerktypes over de diersoorten heen. Hier vind je alle edities.

Lijst Vlaamse rundveebeslagen met IBR-statuut (niet opgeschort)

Wekelijks publiceert DGZ een overzicht van Vlaamse rundveebeslagen met IBR-statuut (niet opgeschort). Zo kan je de situatie op de voet volgen.

Reglement paratuberculoseprogramma Belgische zuivelketen

Er bestaat geen behandeling voor paratuberculose. De enige manier om de ziekte te bestrijden is voorkomen dat jonge dieren besmet raken. Het paratbc-programma wil de melkveehouders hierbij ondersteunen. Het volledige reglement van het programma vind je hier.

Activiteitenverslagen autopsie

Elk jaar maken de diagnostici een verslag van de activiteiten van het voorbije jaar, met deelverslagen voor elk van de diersoorten. Hier vind je de meest recente edities.

Antibioticaresistentie - evolutie 2017-2020

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van pathogene kiemen, hebben we de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) die bij DGZ zijn uitgevoerd voor de verschillende diersoorten.

Jaarverslag DGZ 2020

Op 26 mei heeft de algemene vergadering van DGZ het jaarverslag 2020 goedgekeurd. Dit verslag brengt een gevarieerd overzicht van onze voornaamste activiteiten van het afgelopen jaar in beeld.

1 tot 7 van de 76 resultaten