Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Lijst Vlaamse rundveebeslagen met IBR-statuut (niet opgeschort)

Wekelijks publiceert DGZ een overzicht van Vlaamse rundveebeslagen met IBR-statuut (niet opgeschort). Zo kan je de situatie op de voet volgen.

Lijst PRRSV-gescreende KI-centra

Op regelmatige basis publiceert DGZ het overzicht van de PRRSV-gescreende KI-centra, zodat je de situatie op de voet kunt volgen.

Salmonella Actieplan Pluimvee

Het draaiboek Salmonella Actieplan Pluimvee geeft een overzicht van de wettelijke aspecten en aandachtspunten in de bestrijding van Salmonella op het pluimveebedrijf.

Veescoop

Hoe is het gesteld met de gezondheid van herkauwers, varkens en pluimvee in Vlaanderen? Wat kwam er de laatste 6 maanden binnen in de autopsiezaal van DGZ? Wat is de recente evolutie van ziekten bij het Vlaamse vee?

Activiteitenverslagen diergeneeskundige begeleiding DGZ

In opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) houdt DGZ de vinger aan de pols van de diergezondheidssituatie in Vlaanderen. Jaarlijks legt DGZ een rapport van de sanitaire diergeneeskundige begeleiding voor aan het FAVV, en dit zowel voor herkauwers als varkens en pluimvee. Hier vind je de verslagen van de vorige jaren.

Antibioticaresistentie - evolutie 2018-2021

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van pathogene kiemen, hebben we de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) die bij DGZ zijn uitgevoerd voor de verschillende diersoorten.

Activiteitenverslagen autopsie 2021

Elk jaar maken de diagnostici van DGZ een verslag van de activiteiten van het voorbije jaar, met deelverslagen voor elk van de diersoorten. Hier vind je de meest recente edities.

1 tot 7 van de 78 resultaten