078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Onze missie

DGZ is dé betrouwbare partner van de Vlaamse veehouder om met gezonde dieren op duurzame wijze veilig voedsel te produceren.

DGZ wil dit realiseren door:

 • hoogkwalitatieve diensten en producten aan te bieden;
 • de brugfunctie te verzorgen tussen de veehouder, zijn dierenarts en de overheid;
 • het partnerschap tussen de veehouder en zijn dierenarts te ondersteunen;
 • blijvend te investeren in medewerkers en innovatie.

Organisatiestructuur

DGZ is een vereniging zonder winstoogmerk.

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering. Dit orgaan bekrachtigt de belangrijkste beslissingen en benoemingen. De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging. Dit zijn 50 Vlaamse veehouders, die drie hoofdsectoren binnen de veehouderij vertegenwoordigen, namelijk die van de herkauwers, varkens en pluimvee.

De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan. Dit bestaat uit 12 veehouders actief in de Vlaamse regio en evenredig verdeeld over diezelfde drie hoofdsectoren.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Hij wordt bijgestaan door vijf managers, die de leiding hebben over de afdelingen Labo, Informatiebeheer Identificatie & Registratie (I&R) en Dienstverlening.

Om nog beter te kunnen inspelen op de noden van de sector, beschikt DGZ over drie adviescommissies die elk op hun terrein advies verlenen aan het bestuursorgaan. Ze zijn samengesteld uit veehouders en enkele technische adviseurs, die elk een sector vertegenwoordigen: een eerste adviescommissie voor de herkauwers, een tweede voor de varkens en een derde voor pluimvee.

Organigram DGZ

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van DGZ telt 12 leden:

 • Pieter Obin, voorzitter, rundveehouder uit Oudekapelle
 • Paul Geens, ondervoorzitter, pluimveehouder uit Hoogstraten
 • Ann Stevens, rundveehoudster uit Peer
 • Chantal De Stoop, rundveehoudster uit Machelen
 • Els Vermeulen, varkenshoudster uit Schore
 • Erna Krieckemans, rundveehoudster uit Vorselaar
 • Jan Adriaensen, rundveehouder uit Rijkevorsel
 • Joline Van Lierde, varkenshoudster uit Koksijde-Wulpen
 • Marc Van Thournout, pluimveehouder uit Pittem
 • Niels Witvrouwen, varkenshouder uit Kasterlee
 • Raf Jonckers, rundveehouder uit Wommersom
 • Ruben Brabant, varkenshouder uit Pittem

Onze partners

DGZ ondersteunt de Vlaamse veehouder om met gezonde dieren op duurzame wijze veilig voedsel te produceren. Om dit doel te bereiken, kan DGZ een beroep doen op een uitgebreid netwerk van partners:

De overheid heeft een aantal erg belangrijke taken toevertrouwd aan DGZ:

Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van het Fonds, dat paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsdiensten enerzijds, en vertegenwoordigers van de veehouderijsector anderzijds. Dit Fonds beheert de geldmiddelen die door de overheid en de sector ingebracht zijn, en financiert een aantal projecten die DGZ uitvoert.

DGZ is een organisatie van en voor veehouder. Het spreekt voor zich dat DGZ een permanente dialoog aangaat met de landbouworganisaties Boerenbond en ABS, en de dierenartsenvereniging VeDa.

Voor diergeneeskundige onderzoeksprojecten en projecten op andere terreinen werkt DGZ nauw samen met allerlei onderzoeksinstellingen zoals de faculteit Diergeneeskunde van UGentILVO, diverse hogescholen, opleidingscentra en proefcentra.

DGZ werkt heel nauw samen met haar Waalse zusterorganisatie ARSIA en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC). Vanuit de verregaande synergie tussen beide organisaties, richten DGZ en MCC de coöperatieve vennootschap Vivee op, waar ze een aantal gemeenschappelijke activiteiten in onder brengen (bv. logistiek).

Ten slotte wisselt DGZ geregeld van gedachten met andere spelers in de sector van de veehouderij, zoals CRV. Dit overleg heeft één doel: onze werking steeds beter afstemmen op de concrete behoeften van de veehouders en de dierenartsen.

Werken bij DGZ

Werken bij een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht, een collegiale sfeer en een marktconforme verloning. Dit zijn de voornaamste troeven die DGZ uitspeelt en waarvan onze 170 medewerkers kunnen getuigen.

Het DGZ-team dat bestaat uit specialisten, zoals dierenartsen, ingenieurs, informatici, laboranten en administratieve krachten, laat zich inspireren door vier waarden waar we in onze organisatie uiterst veel belang aan hechten:

 • Professioneel
 • Betrouwbaar
 • Transparant
 • Ondersteunend 
   
Wil je bij DGZ, MCC of Vivee werken?

Neem een kijkje op onze jobs-pagina.

Wil je spontaan solliciteren?

Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar vacatures@dgz.be.
Of per post naar: DGZ, t.a.v. de personeelsdienst, Industrielaan 29, 8820 Torhout

Kwaliteit

Om haar klanten een steeds betere dienstverlening te kunnen garanderen, heeft de unit Laboratorium een kwaliteitsmanagementsysteem uitgebouwd volgens ISO-norm 17025 (nr. 151-TEST). Dankzij dit systeem beschikken onze klanten over laboratoriumresultaten die tot stand komen op basis van erkende kwaliteitsnormen. In het jaar 2000 werden de eerste testen geaccrediteerd. Sindsdien groeit de lijst van geaccrediteerde onderzoeken nog jaar na jaar.

Meer informatie over de accreditatie en erkenningen van het laboratorium

Nu de systemen voor integrale ketenbewaking (IKB) steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in de voedingssector, neemt het belang van een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem gestaag toe. De werking van de unit Identificatie & Registratie ISO 9001 is al sinds 2008 gecertificeerd.

ISO 9001 certificaat

In het voorjaar 2014 heeft de federale regering DGZ erkend als wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Hiermee bevestigt de overheid de rol die DGZ vervult voor het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de veehouderij in Vlaanderen.

 Logo ISO 9001