078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Aanvraag contract interactief mandaat

Je kunt iemand anders de toelating geven om gegevens die in Sanitel geregistreerd zijn in het kader van de I&R-reglementering te raadplegen en (nieuwe) gegevens te registreren. Die toelating gebeurt via een aanvraagformulier bij DGZ.

Aanvraag gecontroleerde huisvesting varkens

Sinds 2014 is er het systeem “visuele keuring” van varkens in de slachthuizen, waarbij de keuring van varkensvlees gebaseerd is op een risico-evaluatie. Belangrijk hiervoor is of de varkens al dan niet afkomstig zijn van houderijen die produceren onder “gecontroleerde huisvestingsomstandigheden”. Om dit statuut aan te vragen of stop te zetten, heb je dit formulier nodig.

Aanvraag herdruk identificatiedocument rund

Gebruik dit formulier om een verplaatsings- of identificatiedocument aan te vragen dat je dan per post of via e-mail kunt ontvangen.

Aanvraag labo-onderzoek Salmonella en MG bij leghennen

Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek naar Salmonella en M. Gallisepticum bij leghennen.

Aanvraag labo-onderzoek opvolgprogramma's rundvee

Formulier om labo-onderzoek aan te vragen in het kader van opvolgingsprogramma's (IBR-opvolgingstest, screening IBR, paraTBC-screening en diagnostiek).

Aanvraag labo-onderzoek tuberculose bij invoer van runderen uit risicolanden

Specifiek formulier voor de aanvraag van onderzoek rundertuberculose bij runderen geïmporteerd uit een risicoland.

Aanvraag login DGZ Rund app

Met de DGZ Rund app kun je onder andere op heel eenvoudige wijze je geboorte- en vertrekmeldingen registreren, direct op je smartphone in de stal. Vraag je login aan voor deze uiterst gebruiksvriendelijke app met dit formulier.

8 tot 14 van de 75 resultaten