078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Aanvraag contract consultatief mandaat

Je kunt iemand anders de toelating geven om gegevens die in Sanitel geregistreerd zijn in het kader van de I&R-reglementering te raadplegen. Die toelating gebeurt via een aanvraagformulier bij DGZ.

Aanvraag contract interactief mandaat

Je kunt iemand anders de toelating geven om gegevens die in Sanitel geregistreerd zijn in het kader van de I&R-reglementering te raadplegen en (nieuwe) gegevens te registreren. Die toelating gebeurt via een aanvraagformulier bij DGZ.

Aanvraag gecontroleerde huisvesting varkens

Sinds 2014 is er het systeem “visuele keuring” van varkens in de slachthuizen, waarbij de keuring van varkensvlees gebaseerd is op een risico-evaluatie. Belangrijk hiervoor is of de varkens al dan niet afkomstig zijn van houderijen die produceren onder “gecontroleerde huisvestingsomstandigheden”. Om dit statuut aan te vragen of stop te zetten, heb je dit formulier nodig.

Aanvraag getuigschrift verzameling

Voor prijskampen en verzamelingen is er een algemene regelgeving van toepassing waaraan elk deelnemend rund moet voldoen. Zo ben je verplicht om een getuigschrift verzameling aan te vragen, uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de verzameling. Dat getuigschrift kun je aanvragen met het formulier op deze pagina.

Aanvraag herdruk identificatiedocument rund

Gebruik dit formulier om een verplaatsings- of identificatiedocument aan te vragen dat je dan per post of via e-mail kunt ontvangen.

Aanvraag labo-onderzoek Salmonella en MG bij leghennen

Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek naar Salmonella en M. Gallisepticum bij leghennen.

Aanvraag labo-onderzoek opvolgprogramma's rundvee

Formulier om labo-onderzoek aan te vragen in het kader van opvolgingsprogramma's (IBR-opvolgingstest, screening IBR, paraTBC-screening en diagnostiek).

8 tot 14 van de 81 resultaten