078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Klassiek antibiogram:
 

Tenzij anders aangevraagd, worden de meeste aerobe standaardculturen uitgevoerd met een klassiek antibiogram (kwalitatieve agardiffusietest). DGZ gebruikt hiervoor specifieke antibioticapanels naargelang er een grampositieve of  gramnegatieve pathogeen, of een gramnegatieve ademhalingspathogeen geïsoleerd werd.
De antibioticumpanels die bij DGZ worden gebruikt, zijn kiemspecifiek opgesteld. Dit heeft als voordeel dat er per kiem een opvolging kan gebeuren van resistentiepatronen, over de diersoorten heen. Om te verhinderen dat op deze manier resultaten van antibiotica worden weergegeven die niet van toepassing zijn voor de betreffende diersoort, zijn de gebruikte panels en de rapportering van de resultaten in de mate van het mogelijke hieraan aangepast.

Momenteel maakt DGZ gebruik van volgende panels:

  1. Grampositief panel
  2. Gramnegatief panel
  3. Gramnegatief panel, specifiek voor pluimvee
  4. Gramnegatief ademhalingspanel, specifiek voor rund
  5. Gramnegatief ademhalingspanel, voor andere diersoorten

Elk panel is zo samengesteld dat alle relevante klassen van antimicrobiële middelen aanwezig zijn. Al deze testen worden onder accreditatie uitgevoerd.


E-testen:
 

De mogelijkheid tot het uitvoeren van een E-test wordt aangeboden ten opzichte van de antibiotica colistine en enrofloxacine. De E-test geeft enkel resultaat over colistine of enrofloxacine en vereist dus nog het aanleggen van een klassiek antibiogram indien ook andere gevoeligheidsbepalingen gewenst zijn.


MIC-bepalingen door middel van agardilutie:
 

In geval van Brachyspira hyodysenteriae kan gekozen worden voor een agardilutie of MIC-waardebepaling ten opzichte van de antibiotica valnemuline, tiamuline en tylvalosine.


MIC-bepalingen door middel van microtiterdilutie: 

Deze test wordt niet routinematig uitgevoerd, maar op vraag kan DGZ grotere reeksen stammen testen door middel van microtiterdilutie, dit volledig aangepast aan de wensen van de klant.