078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  

 • DGZ biedt standaard onderzoekspakketten aan voor de diverse diersoorten. Deze pakketten omvatten de onderzoeken die voor de betreffende diersoort het meest van belang zijn. Je kunt kiezen voor een bacteriologisch of chemisch pakket, of voor een totaalpakket.

 • Daarnaast zijn er ook specifieke onderzoekspakketten voor varkens (BePork) en voor pluimvee (Toelating BE, Belplume en IKB).

 • Naast de pakketten kan je ook afzonderlijke of extra onderzoeken aanvragen.

Hoe monsters nemen?

 • Verwijder (eventueel) de rubberen of plastieken dichtingsring van de kraanmond.
 • Reinig en ontsmet de kraan (bv. met behulp van een butaangasbrander).
 • Laat de kraan gedurende 3 minuten met matige snelheid lopen.
 • Was je handen alvorens het monster te nemen.
 • Monster voor bacteriologisch onderzoek: vul het recipiënt (steriel en bij voorkeur met thiosulfaat) tot de maatstreep; neem minstens 0,5 tot 1 liter water (voor detectie van Salmonella).
 • Monster voor chemisch onderzoek: vul het recipiënt volledig, d.w.z. dat er geen luchtbel meer aanwezig zijn.
 • Indien er zowel bacteriologisch als chemisch onderzoek nodig is,moet je twee aparte, specifieke recipiënten gebruiken.
 • Bewaar de monsters op een koele plaats en bezorg ze binnen de 12 uur samen met het aanvraagformulier aan het laboratorium van DGZ. 

Recipiënten zoals plastic of glazen mineraalwaterflessen zijn NIET geschikt voor monstername.

Geschikt monstermateriaal kan je bekomen bij DGZ, aan de loketten, of via de ophaaldienst voor dierenartsen.

Hoe monsters afleveren aan het lab?

 • Vul het formulierAanvraag wateronderzoek correct in.
 • Vermeld op het formulier duidelijk de gegevens voor de identificatie van de monsters: plaats van monstername, oorsprong en bestemming van het water, enz.
 • Bezorg de monsters binnen de 12 uur na monstername aan DGZ.
 • Je kunt de monsters afgeven aan het loket in Lier of Torhout of via een koerierdienst (bv. BPost) opsturen naar:
  DGZ laboratorium
  Industrielaan 29
  8820 Torhout

Hoe gebeuren de onderzoeken?

Bacteriologische tellingen:

 • Afhankelijk van het aangevraagde onderzoek varieert de doorlooptijd van 2 tot 6 werkdagen. 
 • Aan- of afwezigheid van Salmonella kan eveneens worden nagegaan. De doorlooptijd hiervoor varieert van 3 tot 7 werkdagen.

Chemisch onderzoek:

 • Chemische elementen worden voornamelijk via MP-AES en spectrofotometrie bepaald.

Frequentie:

 • Monsters voor wateronderzoek worden dagelijks ingezet:
  • Monsters die voor 13 uur aankomen bij DGZ in Torhout worden nog dezelfde dag ingezet.
  • Monsters die na 13 uur aankomen bij DGZ in Torhout worden de volgende dag ingezet.
 • De doorlooptijd van de onderzoeken varieert naargelang het type onderzoek.

Standaard onderzoekspakketten

Pluimvee

 • Bacteriologisch standaardpakket: Totaal kiemgetal 22°C en 37°C, E. coli, Intestinale enterococcen, Salmonella
 • Chemisch standaardpakket: Fysisch uitzicht, Geur, Kleur, pH, Totale hardheid, Nitrieten, IJzer, Mangaan

Zoogdieren

 • Bacteriologisch standaardpakket: Totaal kiemgetal 22° en 37°C,  Coliformen, Intestinale enterococcen, Sulfietreducerende Clostridia
 • Chemisch standaardpakket: Fysisch uitzicht, Geur, Kleur, pH, Totale hardheid, Nitrieten, Nitraten, Sulfaat, Ammonium, Zoutgehalte

Beter leven (zoogdieren)

 • Bacteriologisch standaardpakket: Totaal kiemgetal 37°C,  E. coli, schimmels en gisten 
 • Chemisch standaardpakket: pH, Totale hardheid, Chloride, Nitrieten, Nitraten, Sulfaat, Ammonium, IJzer, Mangaan, Natrium

Rundvee IKM

De samenstelling van de pakketten is hier afhankelijk van de bestemming van het water: drinkwater, reinigingswater of beide.

 • IKM Drinkwater: Totaal kiemgetal 37°C, Coliformen (1 ml), Nitrieten, Nitraten
 • IKM Reinigingswater: Totaal kiemgetal 37°C, Coliformen (100 ml), E. coli, Nitrieten, Nitraten
 • IKM Drink- en reinigingswater: Totaal kiemgetal 37°C, Coliformen (1 ml en 100 ml), E. coli, Nitrieten, Nitraten
 • IKM Drinkwater Bacteriologisch: Totaal kiemgetal 37°C, Coliformen (1 ml)
 • IKM Reinigingswater Bacteriologisch: Totaal kiemgetal 37°C, Coliformen (100 ml), E. coli
 • IKM Drink- en reinigingswater Bacteriologisch: Totaal kiemgetal 37°C, Coliformen (1 ml en 100 ml), E. coli
 • IKM Chemisch: Nitrieten, Nitraten

Specifieke onderzoekspakketten

Varkens

Sinds 1 januari 2016 wordt een drinkwaterpakket aangeboden dat alle parameters omvat zoals beschreven in het BePork-lastenboek. Je hebt de keuze tussen een totaalpakket, een bacteriologisch of chemisch standaardpakket.

 • BePork totaalpakket: totaal kiemgetal 22°C en 37°C, coliformen, intestinale enterococcen, Clostridium perfringens, fysisch uitzicht, geur en kleur, pH, totale hardheid, nitrieten, nitraten, zoutgehalte.
 • BePork bacteriologisch standaardpakket: totaal kiemgetal 22°C en 37°C, coliformen, intestinale enterococcen, Clostridium perfringens.
 • BePork chemisch standaardpakket: fysisch uitzicht, geur en kleur, pH, totale hardheid, nitrieten, nitraten, zoutgehalte.

Specifieke onderzoekspakketten voor pluimvee

De Belgische wetgeving en bepaalde lastenboeken vereisen het onderzoek van specifieke parameters. Door het aanvragen van een pakket bent u zeker dat alle vereiste parameters voor het betreffende lastenboek worden onderzoek.

 • Pluimveepakket Toelating BE (cfr. KB 17 juni 2013 - toelatingsvoorwaarden): Totaal kiemgetal 22°C, E. coli, Intestinale enterococcen, pH, IJzer, Nitrieten, geur, kleur en troebelheid
 • Pluimveepakket Belplume*: Totaal kiemgetal 22°C, E. coli, Intestinale enterococcen, pH, IJzer, Nitrieten, Totale hardheid, geur, kleur en troebelheid
 • Pluimveepakket IKB (NL)*: Totaal kiemgetal 22°C, E. coli, Intestinale enterococcen, Schimmels en gisten, pH, IJzer, Nitrieten, Totale hardheid, Mangaan, geur, kleur en troebelheid.

  * Binnen de pluimveepakketten Belplume en IKB (NL) worden eveneens alle parameters getest die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de Algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee, zoals vastgelegd in het KB van 17 juni 2013.

Naast de volledige pakketten kan ook enkel het bacteriologisch of chemisch pakket binnen een specifiek lastenboek worden aangevraagd.

Afzonderlijke of bijkomende onderzoeken

Chemische analyses

Fysisch aspect, Geur, Kleur
pH
Geleidbaarheid
Totale hardheid
Chloride
Nitriet
Nitraat
Fosfaat
Sulfaat
Sulfide
Ammonium
IJzer
Mangaan
Magnesium
Calcium
Zout (NaCl)

Bacteriologische tellingen

Totaal aëroob kiemgetal 22°C
Totaal aëroob kiemgetal 37°C
Coliformen
E. coli
Intestinale enterococcen
Sulfietreducerende Clostridia
Clostridium perfringens
Gisten en schimmels

Detectie

  Detectie Salmonella