Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  

DGZ is door Belac geaccrediteerd voor het uitvoeren van volgende monsternames:

  • hygiënecontroles met afdrukplaatjes en swabs, bv. in varkensstal, pluimveestal, broeierij, vrachtwagen, ...
  • de bemonstering van water
  • de monstername bij pluimvee voor Salmonella-isolatie
  • het nemen van bloedmonsters bij pluimvee

DGZ is ook erkend door de Vlaamse Landmaatschappij (met advies van VITO) voor het uitvoeren van de monsternames van verwerkte mest en verwerkte producten uit mest.
 

Monstername aanvragen?

Wil je een monstername laten uitvoeren door een medewerker van DGZ of heb je vragen hierover?

Neem dan contact op met de DGZ-helpdesk, tel. 078 05 05 23 of e-mail helpdesk@dgz.be.