078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Houd bij het verpakken van de monsters rekening met het volgende:

 • Melkmonsters (attentiekoeien, mastitis) verpak je in blauwe plastic zakken.
 • Overige dierlijke monsters (bloed, faeces, mest…) verpak je samen in een witte plastic zak.
 • Voeg bij elke verpakking altijd een inventaris en een goed  ingevuld analyseaanvraagformulier.
 • Heb je voor hetzelfde beslag zowel melk- als andere monsters, verpak die dan in 2 verschillende zakken. Maak ook een afzonderlijk analyseaanvraagformulier en inventaris op, een eerste voor de melkmonsters, en een tweede voor de overige monsters, zodat je met elke verpakking afzonderlijke documenten kunt meegeven.
 • Sluit de plastic zakken met een spanband - niet te los en niet te vast. Zo zorg je er niet alleen voor dat de zak zonder beschadiging weer geopend kan worden, maar ook dat alle monsters per beslag bij elkaar blijven. Zo help je voorkomen dat monsters zoek raken.
 • Kleine kadavers voor autopsie kunnen meegegeven worden met de ophaaldienst of afgegeven worden aan de loketten in Torhout en Lier, op voorwaarde dat ze passen in de plastic box van DGZ. Zijn de dieren te groot, dan laat je ze ophalen door de ophaaldienst voor kadavers.

Heb je monsters die snel verwerkt moeten worden in het laboratorium (delicate monsters)?
Noteer op de verpakking duidelijk "delicate monsters" of breng de sticker "delicate monsters" aan op de verpakking. 
Delicate monsters zijn monsters die verminderen in kwaliteit als de tijd tussen monstername en het inzetten van het onderzoek een bepaalde termijn overschrijdt. Door deze “delicate monsters” duidelijk te markeren, zorg je ervoor dat we deze monsters voorrang kunnen geven en ze kunnen verwerken nog voor er kwaliteitsverlies optreedt.
Specifiek gaat het om:

 • Monsters voor bacteriologisch onderzoek
 • Watermonsters voor bacteriologisch en/of chemisch onderzoek
 • Monsters voor CEM-onderzoek
 • Speekselmonsters voor PCR
 • BAL-vloeistoffen en swabs voor PCR
 • Bloedmonsters voor hematologie, elektroforese, biochemie
 • Pluimveebloed voor agglutinatietesten MG/SP/MM
 • Oogvocht
 • Spermamonsters