Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Vragen? Mail helpdesk [at] dgz [dot] be
of bel 078 05 05 23

Snel naar

Zoek een laboratoriumonderzoek

  • Via onderstaande zoekmodule kunt u de onderzoeken terugvinden die in het laboratorium van DGZ worden uitgevoerd. De prijzen vind u in de tarievenlijst.
  • De vermelde doorlooptijd en frequentie van uitvoeren zijn indicatief. De doorlooptijd is de resultante van de frequentie van uitvoeren en de tijd nodig om een methode uit te voeren. Bij een verhoogde vraag naar een bepaald onderzoek kan de frequentie van uitvoeren verhoogd worden met kortere doorlooptijden als gevolg; anderzijds kan de doorlooptijd in heel drukke periodes toenemen.
    Omwille van Covid-19 zijn we helaas genoodzaakt om de frequentie van sommige analyses te verlagen, waardoor ook de doorlooptijden verlengen. Dagelijks evalueren we de situatie en sturen bij indien nodig. Het is belangrijk om uw monsters zo snel mogelijk aan het laboratorium te bezorgen.
  • DGZ beschikt voor bepaalde onderzoeken over accreditaties aangeduid met het BELAC-logo (uitgevoerd onder ISO 17025) of erkenningen (E) binnen bepaalde kwaliteitshandboeken.

 
 
 
 
Diersoort Onderzoek naar Methode groep Methode Monstertype Doorloop Freq. Accr. Opm. Res. Link
Varkens Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serologische typering Serologische typering cultuur A. pleuropneumoniae 1 d Dagelijks
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

differentiatie serotype 2-3-9

Varkens Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Antistofdetectie ELISA indirect APP serotype 2 + seroptypes 1-9-11 serum 5 d 1x/week
tip

steeds als één pakket

tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar per serotype(groep)
cut off S/P%: neg < 30%, POS ≥ 40%)

Varkens Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) biochemische typering Biochemische typering cultuur A. pleuropneumoniae 1 d Dagelijks
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

differentiatie biotype 1 - 2

Varkens Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Antistofdetectie ELISA indirect Apx IV serum 5 d 1x/week
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off S/P%: neg < 40%, POS ≥ 50%

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Aërobe kiemen Bacteriologische isolatie Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof) allerlei 3 d Dagelijks
tip

neg, kiemisolatie POS (+ -> +++)

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Anaërobe kiemen Bacteriologische isolatie Isolatie en differentiatie (Maldi-tof) allerlei 3 d Dagelijks
tip

neg, kiemisolatie POS (+ -> +++)

Varkens Atrofische rhinitis (AR) Bacteriologische isolatie Isolatie Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica neusswabs 3 d Dagelijks
tip

gevolgd door DNT

tip

neg, POS

Varkens Aujeszky virus Antistofdetectie ELISA blocking gB serum 5 d 1x/week Accreditatie
tip

negatief, POSITIEF
cut off % Inhibitie: neg < 50%, POS ≥ 50%

Varkens Aujeszky virus Antistofdetectie ELISA blocking gE serum 5 d 1x/week Accreditatie
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off % Inhibitie: neg < 30%, POS ≥ 40%

Varkens autovaccin productie Bacteriologische isolatie formol geïnactiveerde cultuur cultuur Streptococcus suis 10 d Dagelijks
tip

zie AAF autovaccin

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Bilirubine Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Bloed Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Varkens, Pluimvee Brachyspira sp. Bacteriologische isolatie Isolatie en differentiatie mest 7 d Dagelijks
tip

neg, POS, bij positieve isolatie differentiatie Brachyspira species

Varkens Brucella Antistofdetectie Agglutinatie (RoseBengaalplaattest) serum 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

negatief, + -> ++++

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Campylobacter sp. Bacteriologische isolatie Isolatie mest, organen 3 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Clostridium perfringens Bacteriologische telling Isolatie en telling voeder 4 d Dagelijks
tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/gram voeder

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Coccidia Parasitologie Flottatie mest 1 d Dagelijks
tip

differentiatie oocysten per gram mest

Varkens Sperma kwaliteit Sperma-onderzoek Microscopie sperma 1 d Dagelijks
tip

aantal zaadcellen / ml ³, score beweeglijkheid

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Densiteit Urine-onderzoek Densitometer urine 1 d Dagelijks
tip

soortelijk gewicht

Varkens Pasteurella multocida DNToxine PCR Real-time PCR neusswabs 5 d 1x/week
tip

individueel staal, pool (max 4 stalen)

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Letsels Autopsie Autopsie kadaver (vers) 1 d Dagelijks
tip

autopsie- en histologieverslag

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Eiwit Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Enterobacteriaceae Bacteriologische telling Isolatie en telling voeder 4 d Dagelijks
tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/gram voeder

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Erkenning biogas- en composteerinstallatie Bacteriologische isolatie + Bacteriologische telling Escherichia coli, Isolatie en telling Enterococcen, Salmonella mest (5 stalen) 4 d Dagelijks E
tip

VLM-erkenning: stalen gekoeld, analyse binnen 12 uur na staalname

tip

E.coli of Enterococcoceae: aantal kolonievormende eenheden(kve)/gram mest Salmonella: AANWEZIG of afwezig in 25 gram mest

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Gisten en schimmels Bacteriologische isolatie Isolatie en differentiatie allerlei 7 d Dagelijks
tip

neg, POS , bij positieve isolatie differentiatie schimmel

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Gisten en schimmels Bacteriologische telling Isolatie en telling voeder 5 d Dagelijks
tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/gram voeder

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Glucose Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Hygiënogram Bacteriologische telling Isolatie en telling afdrukplaatje 1 d Dagelijks Accreditatie
tip

score in functie van aantal kiem kolonies (0 tot 5; NI; /)

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Hygiënogram Bacteriologische telling Isolatie en telling afdrukplaatje 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

score in functie van aantal Aspergillus sp. kolonies (0 tot 5; NI;/)

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen In handel brengen verwerkte mest (BAM) Bacteriologische isolatie + Bacteriologische telling Enterococcen, Escherichia coli, Isolatie en telling Clostridium perfringens, Salmonella mest (5 stalen) 4 d Dagelijks E
tip

VLM-erkenning: stalen gekoeld, analyse binnen 12 uur na staalname

tip

E.coli of Enterococcoceae: aantal kolonievormende eenheden (kve)/gram mest Salmonella: AANWEZIG OF afwezig in 25 gram mest C.perfringens: aantal kve/gram mest

Varkens Influenza Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) tov H1N1 + H1N2 + H3N2 serum 5 d 1x/week
tip

steeds als één pakket

tip

titer

Varkens Influenza Type A PCR Real-time PCR long, neusswabs, speeksel 8 d 2x/maand
tip

long en swab als individueel staal

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Ketonen Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Varkens Klassieke Varkenspest Antistofdetectie ELISA blocking serum 5 d 1x/week Accreditatie
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off Blocking%: neg < 30%, POS ≥ 40%

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Alanine aminotransferase (ALT) Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

IU/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Albumine Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

%

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Alkalische fosfatase (AF) Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

IU/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Asparaat aminotrensferase (AST) Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

IU/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Calcium Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

mmol/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Creatine fosfokinase (CPK) Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

IU/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Creatinine Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

µmol/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen, Overige diersoorten Klinische biochemie Electroforese capillaire elektroforese serum 1 d Dagelijks
tip

eiwitscheiding, fracties in % en g/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Fosfor Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

mmol/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Gamma glutamyltransferase (GGT) Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

IU/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Glucose Klinische biochemie spectrofotometrie bloed (op fluoride) 1 d Dagelijks
tip

mmol/l

Rundvee, Varkens, Paardachtigen, Overige diersoorten Klinische biochemie Hematologie laser flow cytometrie, optische fluorescentie en laminaire flow impedantie bloed (ongestold) 1 d Dagelijks
tip

aantal/l; g/l; %

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Ijzer Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Koper Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

µmol/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Lactaatdehydrogenase (LDH) Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

IU/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Magnesium Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

mg/l

Rundvee, Varkens Onverzadigde vetzuren (NEFA's) Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

mmol/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Totaal bilirubine Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

µmol/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Totaal eiwit Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

g/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Ureum Klinische biochemie spectrofotometrie serum 1 d Dagelijks
tip

mmol/l

Varkens Lawsonia intracellularis Kleuring Immuunhistochemie ileum (in formol) 10 d 1x/week
tip

neg, POS, NI

Varkens, Paardachtigen Lawsonia intracellularis Antistofdetectie ELISA blocking serum 5 d 1x/week
tip

negatief, POSITIEF
cut off % Inhibitie: neg < 30%, POS ≥ 30%

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Paardachtigen, Overige diersoorten Leptospiren PCR Real-time PCR bloed, organen, serum, urine 10 d 2x/maand
tip

individueel staal

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Paardachtigen Leverbot Parasitologie Flotatie mest 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Paardachtigen Lintwormen Parasitologie Flotatie mest 1 d Dagelijks
tip

differentiatie wormeieren per gram mest

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Listeria sp. Bacteriologische isolatie Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof) allerlei 4 d Dagelijks
tip

neg, POS , bij positieve isolatie differentiatie Listeria sp.

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Luizen Parasitologie Microscopie huidafkrabsel 2 d Dagelijks
tip

differentiatie luizen

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Schurft Parasitologie Microscopie huidafkrabsel 2 d Dagelijks
tip

differentiatie schurftmijten

Varkens Sperma kwaliteit Sperma-onderzoek Microscopie sperma 1 d Dagelijks
tip

formule morfologie zaadcellen

Varkens Mycoplasma hyopneumoniae Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off S/P%: neg < 30%, POS ≥ 40%

Varkens Mycoplasma hyopneumoniae PCR Real-time PCR long, orale vloeistoffen, serum, swabs, tracheaspoelsels 8 d 1x/week
tip

individueel staal

tip

GEDETECTEERD, niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Paardachtigen Nematoden Parasitologie Flotatie mest 1 d Dagelijks
tip

differentiatie wormeieren per gram mest

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Nitriet Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen OPG/EPG Parasitologie Mc Master telkamer mest 1 d Dagelijks
tip

aantal wormeieren en/of oocysten per gram mest

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Orgaanletsels Histologie HE, PAS, Ziehl-Neelsen orgaan (in formol) 10 d Dagelijks
tip

histologieverslag

Varkens Parvovirus Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) serum 5 d 1x/week
tip

titer

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen pH Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

pH waarde

Varkens Porcien Circovirus 2 (PCV2) Antistofdetectie ELISA sandwich IgM en IgG serum 5 d 1x/week
tip

negatief, + -> +++
cut off plaatafhankelijk

Varkens Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) Antistofdetectie ELISA indirect serum 4 d 3x/week
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off S/P%: neg < 30%, POS ≥ 40%

Varkens Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) PCR Real-time PCR bloed (ongestold), organen, serum, speeksel 5 d 1x/week
tip

individueel staal, pool (serum/bloed max 5 stalen, orgaan max 6 stalen)

tip

neg, EU POS, US POS, Twijfelachtig, Inhibitie

Varkens Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) PCR Real-time PCR sperma 2 d Dagelijks
tip

individueel staal

tip

neg, EU POS, US POS, Twijfelachtig, Inhibitie

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen resistentie antibiotica Antibiogram Agar diffusie bacterie cultuur 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

resistentiepatroon geisoleerde kiem (S, I, R)

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen resistentie antibiotica MIC bepaling E-test enrofloxacine cultuur gram negatieve kiem 1 d Dagelijks
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

resistentie tov enrofloxacine (µg/ml)

Varkens resistentie antibiotica MIC bepaling Agar dilutie tiamuline cultuur B. hyodysenteriae 6 d 1x/week
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ, altijd in combinatie met MIC valnemuline.

tip

resistentie Brachyspira hyodysenteriae tov tiamuline (µg/ml)

Varkens resistentie antibiotica MIC bepaling Agar dilutie tylvalosine cultuur B. hyodysenteriae 6 d 1x/week
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ, altijd in combinatie met MIC valnemuline.

tip

resistentie Brachyspira hyodysenteriae tov tylvalosine (µg/ml)

Varkens resistentie antibiotica MIC bepaling Agar dilutie valnemuline cultuur B. hyodysenteriae 6 d 1x/week
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ, altijd in combinatie met MIC tiamuline

tip

resistentie Brachyspira hyodysenteriae tov valnemuline (µg/ml)

Varkens Rotavirus Antigeendetectie ELISA direct sandwich mest 2 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off plaatafhankelijk

Varkens Salmonella sp. Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d Dagelijks Accreditatie
tip

S/P-waarde

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Salmonella sp. Bacteriologische isolatie Isolatie volgens ISO6579 voeder 4 d Dagelijks Accreditatie
tip

gedetecteerd, niet gedetecteerd, verdacht, Als 'gedetecteerd' of 'verdacht' wordt resultaat typering door WIV toegevoegd

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Salmonella sp. Bacteriologische isolatie Isolatie volgens ISO6579 één aanrijking mest, omgevingsstalen 3 d Dagelijks Accreditatie
tip

gedetecteerd, niet gedetecteerd, verdacht, Als 'gedetecteerd' of 'verdacht' wordt resultaat typering door WIV toegevoegd

Varkens Schurft Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off : neg < 16, POS ≥ 24%

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Sediment Urine-onderzoek Microscopie urine 1 d Dagelijks
tip

differentiatie sediment

Varkens Streptococcus suis Serologische typering Serologische typering cultuur Streptococcus suis 1 d Dagelijks
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

differentiatie serotype 1-2-3-4-7-8-9

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Totaal kiemgetal Urine-onderzoek Isolatie en telling urine 3 d Dagelijks
tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/ ml

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Totaal kiemgetal Bacteriologische telling Isolatie en telling na incubatie bij 30 °C voeder 3 d Dagelijks
tip

aantal kolonievormende eenheden bij 30° (kve)/gram voeder

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Urobilinogeen Urine-onderzoek urinestick urine 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Ammonium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Calcium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Chloride put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling Clostridium perfringens put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling Coliformen put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/ml of aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling E.coli put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/ml of aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Fluoride put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Fosfaat put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Geleidbaarheid put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

µS/cm

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling intestinale enterococcen put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Magnesium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Mangaan put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Natrium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Nitraat put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Nitriet put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Pakket (scheikundig en bacteriologisch onderzoek) put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek pH meting put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

pH waarde

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Sulfaat put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Sulfide put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling sulfietreducerende Clostridia put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/20 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Totaal ijzer put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling na incubatie bij 22 °C put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden bij 22°C (kve)/ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling na incubatie bij 37 °C put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden bij 37°C (kve)/ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek totale hardheid leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

°D

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling zoutgehalte put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Varkens Haemophilus parasuis Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

negatief, POSITIEF
cut off S/P : neg < 0,50; POS ≥ 0,50

Varkens Porcien Circovirus type 2 (PCV2) Antistofdetectie ELISA indirect speeksel 3 d 3x/week
tip

negatief, +;++; +++
cut off plaatafhankelijk

Varkens Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) Antistofdetectie ELISA indirect speeksel 3 d 3x/week
tip

negatief, POSITIEF
cut off S/P : neg < 0,40; POS ≥ 0,40

Rundvee, Varkens, Schapen geiten en hertachtigen Toxoplasma gondii PCR Real-time PCR organen 8 d 2x/maand
tip

individueel staal, pool (meerlingen zelfde moeder)

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie van Salmonella volgens ISO 19250 put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet; minstens 100ml, bij voorkeur 300ml

tip

aanwezig, afwezig, verdacht, GI

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Overige diersoorten Chlamydophila spp. PCR Real-time PCR melk, organen (vagina, placenta), swab 8 d 2x/maand
tip

individueel staal

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens Pasteurella multocida DNToxine Antistofdetectie ELISA competitie serum 10 d 2x/maand
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar
cut off plaatafhankelijk

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen EPG Parasitologie Mc Master telkamer mest 1 d Dagelijks
tip

aantal wormeieren per gram mest

Varkens, Pluimvee Brachyspira hyodysenteriae PCR Real-time PCR mest 5 d 1x/week
tip

pool (max 3 stalen)

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens, Pluimvee Brachyspira pilosicoli PCR Real-time PCR mest 5 d 1x/week
tip

pool (max 3 stalen)

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens Porcine Epidemische Diarreevirus/Delta Coronavirus PCR Real-time PCR mest 5 d 2x/week
tip

individuele meststalen

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens Ascaris suum Antistofdetectie ELISA indirect (SERASCA - test) serum 5 d 1x/week
tip

steeds op 10 serumstalen testen

tip

individuele S/P ratio's en gemiddelde S/P ratio met interpretatie "geen tot lage infectie status" of "matige tot hoge infectie status"

Varkens Waterkwaliteit Wateronderzoek Pakket in kader put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13 uur worden pas de volgende dag ingezet

Varkens Porcien Circovirus 2 (PCV2) PCR Real-time PCR (kwantitatief) long, lymfeknoop), milt, orgaan (hart, serum, speeksel 4d 2x/week
tip

serum en orgaan : individueel of pool (max 5 stalen), speeksel

tip

copies/ml indien serum, speeksel; copies/g indien orgaan

Varkens Immunoglobulinen (IgG) Antistofdetectie Immunocriet serum 1 d Dagelijks
tip

waarde

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen resistentie antibiotica MIC bepaling E-test colistine cultuur E. Coli 1 d Dagelijks
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

resistentie E. Coli tov colistine (µg/ml)

Varkens Onderzoekspakket Centraal zenuwstelsel (CZS-gespeende biggen) : Aërobe cultuur Autopsie inclusief max 2 antibiogrammen, Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof) allerlei 3 d Dagelijks
tip

neg, kiemisolatie POS (+;++;" +++)

Varkens Onderzoekspakket Centraal zenuwstelsel (CZS-gespeende biggen) : Histologie hersenen Autopsie HE, PAS, Ziehl-Neelsen orgaan (in formol) 10 d Dagelijks
tip

histologieverslag

Varkens Haemophilus parasuis inclusief virulentiefactor vtaA10 PCR Real-time PCR long, orale vloeistoffen, swabs 5 d 1x/week
tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens Combinatie: Mycoplasma hyorhinis; Mycoplasma hyosynoviae; H. parasuis/vtaA10 PCR Real-time PCR long, orale vloeistoffen, serum, swabs, tracheaspoelsels 5 d 1x/week
tip

Individueel staal

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens Combinatie: Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae PCR Real-time PCR long, orale vloeistoffen, serum, swabs, tracheaspoelsels 5 d 1x/week
tip

Individueel staal

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens Pakket ademhaling (ADH > 25 kg); Aërobe kiemen incl 2 antibiogrammen en typering A. pleuropneumoniae; histologie; M. hyopneumoniae; PRRS; PCV2; Influenza A Onderzoekspakket autopsie disk-diffusie, Haematoxyline-eosine kleuring, Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof), Real-time PCR kadaver (vers) 10 d Dagelijks
tip

gedeeltelijke resultaten worden doorgestuurd

tip

zie individuele methoden

Varkens Pakket ademhaling (ADH > 25 kg): Aërobe kiemen incl 2 antibiogrammen en typering A. pleuropneumoniae; M. hyopneumoniae; PRRS; PCV2; Influenza A Onderzoekspakket monster Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; Real-time PCR long of 2 aparte swabs 1 voor bacteriologie en 1 voor PCR testen 8 d Dagelijks
Varkens Pakket gespeende biggen voor onderscheid S. suis/slingerziekte: Aërobe kiemen incl 2 antibiogrammen en typering S. suis; histologie Onderzoekspakket autopsie Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; haematoxyine-eosine kleuring kadaver (vers) 10 d Dagelijks
tip

gedeeltelijke resultaten worden doorgestuurd

Varkens Pakket sprijsvertering zuigende biggen: Anaërobe/aërobe kiemen incl 2 antibiogrammen; nematoden; coccidia; Rotavirus Onderzoekspakket autopsie Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; flotatie; Ag-ELISA direct sandwich kadaver (vers) 3 d Dagelijks
tip

zie individuele methoden

Varkens Pakket spijsvertering zuigende biggen: Anaërobe/Aërobe kiemen incl 1 antibiogram; nematoden; coccidia; Rotavirus Onderzoekspakket monster Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; flotatie; Ag-ELISA direct sandwich mest (minimum 50 gram) 3 d Dagelijks
tip

zie individuele methoden

Varkens Pakket spijsvertering gespeende biggen: Aërobe kiemen incl 2 antibiogrammen Onderzoekspakket monster Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie mest 3 d Dagelijks
tip

neg, kiemisolatie POS (+, ++, +++)

Varkens Pakket spijsvertering vleesvarkens: Aërobe kiemen incl 2 antibiogrammen; Brachyspira cultuur; Lawsonia intracellularis Onderzoekspakket autopsie Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; immuunhistochemie kadaver (vers) 10 d Dagelijks
tip

gedeeltelijke resultaten worden doorgestuurd

tip

zie individuele methoden

Varkens Pakket spijsvertering vleesvarkens: Aërobe kiemen incl 1 antibiogram; Brachyspira cultuur; Lawsonia intracellularis Onderzoekspakket monster Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; Real-time PCR mest (minimum 50 gram) 3 d Dagelijks
tip

zie individuele methoden

Varkens Pakket abortus basis: Porcien Circovirus type 2 (PCV2); Parvovirus; Porcien Respiratoir en Reproductief Onderzoekspakket autopsie Real-time PCR; Conventionele PCR kadaver (vers) 5 d Dagelijks
Varkens Combinatie: Mycoplasma hyorhinis; Mycoplasma hyospneumoniae PCR Real-time PCR long, orale vloeistoffen, serum, swabs, tracheaspoelsels 5 d 1x/week
tip

individueel monster

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens Pakket gewrichtsproblematiek: Aërobe kiemen incl 1 antibiogram; Mycoplasma hyorhinis; Mycoplasma hyosynoviae; H. parasuis/vtaA10 Onderzoekspakket monster Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; Real-time PCR 2 aparte swabs nl 1 voor bacteriologische en 1 voor PCR onderzoeken 5 d Dagelijks
tip

zie individuele methoden

Varkens Pakket polyserositis: Aërobe kiemen incl 1 antibiogram; H. parasuis/vtaA10 Onderzoekspakket monster Isolatie en differentiatie (o.a. via Maldi-tof); disk-diffusie; Real-time PCR 2 aparte swabs nl 1 voor bacteriologische en 1 voor PCR onderzoeken 5 d Dagelijks
tip

zie individuele methoden