Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Vragen? Mail helpdesk [at] dgz [dot] be
of bel 078 05 05 23

Snel naar

Zoek een laboratoriumonderzoek

  • Via onderstaande zoekmodule kunt u de onderzoeken terugvinden die in het laboratorium van DGZ worden uitgevoerd. De prijzen vind u in de tarievenlijst.
  • De vermelde doorlooptijd en frequentie van uitvoeren zijn indicatief. De doorlooptijd is de resultante van de frequentie van uitvoeren en de tijd nodig om een methode uit te voeren. Bij een verhoogde vraag naar een bepaald onderzoek kan de frequentie van uitvoeren verhoogd worden met kortere doorlooptijden als gevolg; anderzijds kan de doorlooptijd in heel drukke periodes toenemen.
    Omwille van Covid-19 zijn we helaas genoodzaakt om de frequentie van sommige analyses te verlagen, waardoor ook de doorlooptijden verlengen. Dagelijks evalueren we de situatie en sturen bij indien nodig. Het is belangrijk om uw monsters zo snel mogelijk aan het laboratorium te bezorgen.
  • DGZ beschikt voor bepaalde onderzoeken over accreditaties aangeduid met het BELAC-logo (uitgevoerd onder ISO 17025) of erkenningen (E) binnen bepaalde kwaliteitshandboeken.

 
 
 
 
Diersoort Onderzoek naar Methode groep Methode Monstertype Doorloop Freq. Accr. Opm. Res. Link
Pluimvee Adenovirus Antistofdetectie Agar gel precipitatie (AGP) serum 2 d 2x/week
tip

negatief, POSITIEF

Pluimvee autovaccin productie Bacteriologische isolatie formol geïnactiveerde cultuur cultuur E. Coli 10 d Dagelijks
tip

zie AAF autovaccin

Pluimvee Avian encephalomyelitis virus (AEV) Antistofdetectie ELISA indirect serum 3 d 2x/week
tip

OD - S/P-ratio - titer - titergroep
(cut off S/P: neg < 0,2 , POS ≥ 0,2)

Pluimvee Aviaire influenza (AI) Antistofdetectie Agar gel precipitatie (AGP) serum 2 d 2x/week
tip

negatief, POSITIEF

Varkens, Pluimvee Brachyspira sp. Bacteriologische isolatie Isolatie en differentiatie mest 7 d Dagelijks
tip

neg, POS, bij positieve isolatie differentiatie Brachyspira species

Pluimvee Campylobacter sp. Bacteriologische isolatie Isolatie volgens ISO 10272 caecuminhoud, mest 5 d Dagelijks Accreditatie
tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd

Pluimvee Chicken anaemia virus (CAV) Antistofdetectie ELISA blocking CAV 1/10 serum 3 d 2x/week
tip

OD - S/N-ratio - kwalitatief resultaat
cut off S/N: POS < 0,6 , Neg ≥ 0,6

Pluimvee Chicken anaemia virus (CAV) Antistofdetectie ELISA blocking CAV 1/100 serum 3 d 2x/week
tip

OD - S/N-ratio - titer - titergroep
(cut off S/N: POS < 0,6 , Neg ≥ 0,6)

Pluimvee Chlamydophila psittaci Kleuring STAMP ooglid, organen 2 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Pluimvee Coccidia Letselscore Letselscore levend dier 1 d Dagelijks
tip

letselscore

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Coccidia Parasitologie Flottatie mest 1 d Dagelijks
tip

differentiatie oocysten per gram mest

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Letsels Autopsie Autopsie kadaver (vers) 1 d Dagelijks
tip

autopsie- en histologieverslag

Pluimvee Egg drops syndrome (EDS) Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) serum 3 d 2x/week
tip

titer

Pluimvee Gumborovirus Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 2x/week
tip

OD - titer - titergroep - kwalitatief resultaat
cut off S/P: neg < 0,2 , POS ≥ 0,2

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Hygiënogram Bacteriologische telling Isolatie en telling afdrukplaatje 1 d Dagelijks Accreditatie
tip

score in functie van aantal kiem kolonies (0 tot 5; NI; /)

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Hygiënogram Bacteriologische telling Isolatie en telling afdrukplaatje 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

score in functie van aantal Aspergillus sp. kolonies (0 tot 5; NI;/)

Pluimvee Infectieuze bronchitis (IB) Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

OD - titer - titergroep - kwalitatief resultaat
cut off S/P: neg < 0,2 , POS ≥ 0,2

Pluimvee Infectieuze bronchitis (IB) Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) IB 4/91 serum 3 d 2x/week
tip

titer

Pluimvee Infectieuze bronchitis (IB) Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) IB D1466 serum 3 d 2x/week
tip

titer

Pluimvee Infectieuze bronchitis (IB) Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) IB D274 serum 3 d 2x/week
tip

titer

Pluimvee Infectieuze bronchitis (IB) Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) IB M41 serum 3 d 2x/week
tip

titer

Pluimvee Infectieuze laryngotracheitis (ILT) Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

OD - S/P-ratio - titer - titergroep
(cut off Titer: neg = 0, POS > 0)

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen, Overige diersoorten Klinische biochemie Electroforese capillaire elektroforese serum 1 d Dagelijks
tip

eiwitscheiding, fracties in % en g/l

Pluimvee Lintwormen Parasitologie Zeefmethode proglottiden mest 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Luizen Parasitologie Microscopie huidafkrabsel 2 d Dagelijks
tip

differentiatie luizen

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Schurft Parasitologie Microscopie huidafkrabsel 2 d Dagelijks
tip

differentiatie schurftmijten

Pluimvee Mycoplasma gallisepticum Antistofdetectie Agglutinatie (snelle draagglas) serum 1 d Dagelijks Accreditatie
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar

Pluimvee Mycoplasma gallisepticum Antistofdetectie ELISA blocking serum 5 d 1x/week
tip

neg, POS, SUSP
cut off % Inhibitie : neg < 0,3; POS ≥ 0,4

Pluimvee Mycoplasma gallisepticum/synoviae PCR Real-time PCR swabs 4 d 2x/week Accreditatie
tip

individueel staal, pool (max 30 stalen)

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Pluimvee Mycoplasma meleagridis Antistofdetectie Agglutinatie (snelle draagglas) serum 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Pluimvee Mycoplasma synoviae Antistofdetectie Agglutinatie (snelle draagglas) serum 1 d Dagelijks
tip

negatief, POSITIEF

Pluimvee Newcastle disease (NCD) Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) serum 3 d 2x/week
tip

titer

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen OPG/EPG Parasitologie Mc Master telkamer mest 1 d Dagelijks
tip

aantal wormeieren en/of oocysten per gram mest

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Orgaanletsels Histologie HE, PAS, Ziehl-Neelsen orgaan (in formol) 10 d Dagelijks
tip

histologieverslag

Pluimvee Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

OD - titer - titergroep - kwalitatief resultaat
cut off S/P: neg < 0,4 , POS ≥ 0,4

Pluimvee Newcastle disease (NCD) /Paramyxovirus Antistofdetectie Hemagglutinatie inhibitie (HI) serum 3 d 2x/week
tip

duiven, volièrevogels

tip

titer

Pluimvee Reovirus Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

OD - titer - titergroep - kwalitatief resultaat
cut off S/P: neg < 0,2 , POS ≥ 0,2

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen resistentie antibiotica Antibiogram Agar diffusie bacterie cultuur 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

resistentiepatroon geisoleerde kiem (S, I, R)

Pluimvee Salmonella Enteriditis Antistofdetectie ELISA blocking flagellaire ELISA serum 3 d 2x/week
tip

LPS ELISA op aanvraag

tip

S/P-ratio - titer - kwalitatief resultaat
cut off S/P : neg < 0,2; POS ≥ 0,2

Pluimvee Salmonella Pullorum Antistofdetectie Agglutinatie (snelle draagglas) serum 1 d Dagelijks Accreditatie
tip

negatief, POSITIEF, Niet-Interpreteerbaar

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Salmonella sp. Bacteriologische isolatie Isolatie volgens ISO6579 voeder 4 d Dagelijks Accreditatie
tip

gedetecteerd, niet gedetecteerd, verdacht, Als 'gedetecteerd' of 'verdacht' wordt resultaat typering door WIV toegevoegd

Pluimvee Salmonella sp. Bacteriologische isolatie Isolatie volgens ISO6579 twee aanrijkingen (incl. onderzoek S. pullorum en S. gallinarum) mest, omgevingsstalen 4 d Dagelijks Accreditatie
tip

gedetecteerd, niet gedetecteerd, verdacht, Als 'gedetecteerd' of 'verdacht' wordt resultaat typering door WIV toegevoegd

Pluimvee Salmonella sp. Serologische typering Groepstypering (B / C1 / C2-C3 / D) cultuur Salmonella sp. 1 d Dagelijks Accreditatie
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

B/D/C1/C2-C3 neg, B pos, D pos, C1 pos, C2-C3 pos, B neg en D neg + omschrijving

Pluimvee Paratyphus (Salmonella Typhimurium) Antistofdetectie Agglutinatie (snelle draagglas) serum 1 d Dagelijks
tip

duiven

tip

negatief, POSITIEF

Pluimvee Turkey Rhinotracheitis (TRT) Antistofdetectie ELISA indirect serum 5 d 1x/week
tip

OD - S/P - kwalitatief resultaat
cut off S/P : neg < 0,2; POS ≥ 0,2

Pluimvee Turkey Rhinotracheitis (TRT) PCR Real-time PCR droge swabs, long, trachea 8 d 2x/maand
tip

individueel staal, pool (swab max 10 stalen)

tip

Niet gedetecteerd, GEDETECTEERD type A, GEDETECTEERD type B, GEDETECTEERD type C, Twijfelachtig, Inhibitie

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Ammonium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Calcium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Chloride put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling Clostridium perfringens put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling Coliformen put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/ml of aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling E.coli put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/ml of aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Fluoride put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Fosfaat put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Geleidbaarheid put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

µS/cm

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling intestinale enterococcen put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/100 ml

Pluimvee Waterkwaliteit Wateronderzoek Pakket in kader put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Magnesium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Mangaan put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Natrium put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Nitraat put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Nitriet put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek pH meting put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

pH waarde

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Sulfaat put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling Sulfide put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling sulfietreducerende Clostridia put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden (kve)/20 ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Totaal ijzer put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling na incubatie bij 22 °C put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden bij 22°C (kve)/ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie en telling na incubatie bij 37 °C put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

aantal kolonievormende eenheden bij 37°C (kve)/ml

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek totale hardheid leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

°D

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek bepaling zoutgehalte put- leiding- en oppervlaktewater 2 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

tip

mg/l

Pluimvee Aviaire influenza (AI) Antistofdetectie ELISA blocking serum 3 d 2x/week
tip

S/N - ratio - kwalitatief resultaat
cut off S/N: POS < 0,5 , Neg ≥ 0,5

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen Waterkwaliteit Wateronderzoek Isolatie van Salmonella volgens ISO 19250 put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks Accreditatie
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet; minstens 100ml, bij voorkeur 300ml

tip

aanwezig, afwezig, verdacht, GI

Pluimvee Salmonella sp. Bacteriologische isolatie isolatie S. pullorum en S. gallinarum op basis van O.I.E. richtlijnen organen 6 d Dagelijks
tip

gedetecteerd, niet gedetecteerd, verdacht, Als 'gedetecteerd' of 'verdacht' wordt resultaat typering door WIV toegevoegd

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Overige diersoorten Chlamydophila spp. PCR Real-time PCR melk, organen (vagina, placenta), swab 8 d 2x/maand
tip

individueel staal

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen EPG Parasitologie Mc Master telkamer mest 1 d Dagelijks
tip

aantal wormeieren per gram mest

Varkens, Pluimvee Brachyspira hyodysenteriae PCR Real-time PCR mest 5 d 1x/week
tip

pool (max 3 stalen)

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Varkens, Pluimvee Brachyspira pilosicoli PCR Real-time PCR mest 5 d 1x/week
tip

pool (max 3 stalen)

tip

GEDETECTEERD, Niet gedetecteerd, Inhibitie, Twijfelachtig

Pluimvee Waterkwaliteit Wateronderzoek Pakket in kader put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

Pluimvee Waterkwaliteit Wateronderzoek Pakket in kader put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

Pluimvee Waterkwaliteit Wateronderzoek Standaardpakket (scheikundig en bacteriologisch) put- leiding- en oppervlaktewater 4 d Dagelijks
tip

stalen binnengebracht na 13u worden pas volgende dag ingezet

Pluimvee Infectieuze bronchitis (IB) PCR Real-time PCR swab 6 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Infectieuze Bronchitis Virus (IBV) pakket: 4/91; Mass; D1466; D274; Italy 02; Arkansas; variant 2 (Israel02/IS1494); IB80; Q1; Qx(D388) PCR Real-time PCR swab 6 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) PCR Real-time PCR swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Adenovirus (12 serotypes) PCR conventionele PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Avian encephalomyelitis virus (AEV) PCR conventionele PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Avian nephritisvirus (ANV-3) PCR Real-time PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Chicken Astrovirus (groep A & B) PCR Real-time PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Chicken anaemia virus (CAV) PCR conventionele PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Avibacterium paragallinarum (Coryza) PCR conventionele PCR swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Egg drop syndrome 76 virus (EDS-76) PCR conventionele PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Gumborovirus (serotype 1; differentiatie vvIBDV en nvIBDV) PCR Real-time PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Infectieuze laryngotracheitis (ILT) PCR Real-time PCR swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Mycoplasma synoviae - 1 DIVA PCR Real-time PCR swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Mycoplasma synoviae - H DIVA PCR Real-time PCR swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Avian rotavirus A & D PCR Real-time PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Avian Hepatitis E virus (Avian Hepevirus) PCR Real-time PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Histomonas meleagridis PCR conventionele PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Pluimvee Avian Orthoreovirus (ARV-1 & 2) PCR conventionele PCR orgaan, swab 5-7 d 4x/week
tip

pool (max 5 stalen)

Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen geiten en hertachtigen, Konijnen, Paardachtigen resistentie antibiotica MIC bepaling E-test colistine cultuur E. Coli 1 d Dagelijks
tip

enkel na positieve cultuur uitgevoerd door DGZ

tip

resistentie E. Coli tov colistine (µg/ml)