078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Zowel in AB Register en BIGAME, als in Sanitel-Med, zullen voortaan dezelfde diertypes en diercategorieën voorzien worden.

De diertypes zijn:

  • melkvee
  • vleesvee

De diercategorieën zijn:

  • kalveren 0-3 maanden
  • kalveren 3-8 maanden
  • jongvee 8-24 maanden
  • volwassen dieren +24 maanden

In SANITEL kunnen runderen als type ‘gemengd’ geregistreerd staan. Dit diertype wordt echter op Europees niveau niet erkend voor antibioticaregistraties. Daarom is in overleg met VEDA en UPV, en omwille van de eenvoud, beslist dat je als dierenarts het antibioticagebruik dient te registreren op diertype ‘vlees’ of ‘melk’, op basis van het productietype van het dier of dieren waarvoor de registratie gebeurt.

Ter info: in de tabel hieronder kun je zien hoe de dieraantallen zullen verwerkt worden bij de berekening van de BD100 voor de benchmarkrapportering.  Je kunt er ook uit afleiden dat ‘gemengd’ dieren alleen als type "vlees" zullen worden verwerkt als er alleen dieren van het type ‘vlees’ en geen dieren van het type ‘melk’ aanwezig zijn. In alle andere gevallen worden ‘gemengd’  dieren gelijkgesteld met melkvee.