Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

De herwonnen AVP-vrije status is een duidelijk signaal voor derde landen die een embargo hebben ingesteld op Belgische varkensvlees. Toch is het nog even wachten op internationale erkenning, want het dossier dat ons land bij de OIE indiende om op internationaal niveau opnieuw de AVP-vrije status te verkrijgen, is nog steeds in behandeling.

Hoewel de ziekte nu is uitgeroeid, handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. Deze worden in de toekomst volgens een vastgestelde strategie geleidelijk aan afgebouwd.

Lees meer in het persbericht van het FAVV hierover.