Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In september 2018 verloren we ons vrije statuut omdat toen AVP ontdekt werd bij everzwijnen in de bossen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Onmiddellijk werden aanzienlijke maatregelen getroffen (afbakening van gebieden en strenge beheersmaatregelen om verspreiding naar varkensbedrijven te voorkomen), die hun vruchten afgeworpen hebben: sinds september 2019 zijn er geen aanwijzingen meer van nieuwe infecties of circulatie van het virus bij everzwijnen. Daarnaast is de Belgische varkenspopulatie gevrijwaard van elke besmettingsvorm.

Op basis van deze resultaten heeft België een dossier ingediend bij de Europese en internationale instanties (OIE) met het oog op een terugkeer naar de situatie van vóór september 2018. Het is nu afwachten of zij ingaan op onze aanvraag.

Waakzaamheid blijft geboden

Toch blijft waakzaamheid geboden. Het varkenspestvirus is nog steeds aanwezig in Oost-Europa en blijft zich verspreiden: het werd afgelopen september ook in Duitsland, vlakbij de Poolse grens, aangetroffen. Daarom is het belangrijk dat we uiterst waakzaam blijven om een tweede introductie te vermijden.

Het volledige persbericht van minister van landbouw Clarinval leest u hier.

Bron: FAVV