Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Om verspreiding van het virus te voorkomen, werden het besmette kalkoenbedrijf en leghennenbedrijf dat in een straal van 1 kilometer van het bedrijf ligt, geruimd.

In de 10 km-zone die rond het besmette bedrijf wordt afgebakend, liggen aan Belgische kant 5 braadkippenbedrijven, allemaal in de gemeente Kinrooi. Langs Nederlandse kant gaat het om een dens pluimveegebied met meer dan 120 bedrijven.

Maatregelen in de 10 km-zone

De maatregelen, die bij bevestiging worden opgelegd in het Belgische deel, zijn dezelfde als eerder toegepast in de andere 10 km-zones:

  • De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen.
  • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

De aanvullende maatregelen die van toepassing zijn voor de pluimveesector kunnen via op de website van het FAVV geraadpleegd worden.

Meer info over de besmetting in Weert vind je ook op de website van de Nederlandse Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/05/21/vogelgriep-vastgesteld-bij-kalkoenbedrijf-in-weert.

Eindscreening in Waregem is gunstig

De definitieve resultaten van de eindscreening in de 10 km-zone Waregem zijn gunstig. Dat betekent dat deze zone zoals gepland werd opgeheven in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei.

Toch blijft waakzaamheid voor besmetting met vogelgriep belangrijk, want het gevaar is duidelijk nog niet geweken.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer: