078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Aanbevolen analyses voor ingevoerde honden

Voor honden biedt DGZ Labo dit uitgebreid pakket aanbevolen onderzoeken bij import aan:

PATHOGEEN TECHNIEK MATRIX
Brucella Serologische test Serum
Adenovirus Serologische test Serum
Rabiës * SN Serum
PRIJS: 87,14 euro (inclusief ophaling, conditionering van de stalen en eventuele verzendingskosten naar externe labo’s)
* Bij aanvraag analyse Rabiës voor gezelschapsdieren afkomstig uit Oekraïne is het noodzakelijk om dit Sciensano-aanvraagformulier bij te voegen
     
 • Brucella canis: serologische test

Brucellose is een ziekte die besmettelijk is voor zowel dieren als mensen. Bij honden is het vooral een dekinfectie die wordt overgedragen door het sperma van de reu. Besmetting met de Brucella canis bacterie kan onder andere aanleiding geven tot abortus of de geboorte van zwakke of doodgeboren pups. Een besmette reu kan last krijgen van ontsteking van de teelbal, de bijbal of de prostaat. Soms blijft een dier ondanks intensieve behandeling drager van de bacterie en wordt ze op regelmatige tijdstippen terug uitgescheiden in de omgeving.

 • Canine adenovirus: serologische test

Dit virus veroorzaakt virale hepatitis bij de hond. Honden raken besmet door contact met urine, uitwerpselen of speeksel van besmette dieren. Vooral jonge puppy’s riskeren snel te sterven na contact met het virus. Omdat dieren die hersteld zijn van een infectie het virus nog maandenlang kunnen uitscheiden in de omgeving, kan screenen hierop nuttig zijn.

 • Rabies: seroneutralisatie test

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er symptomen verschijnen en geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

 

Maakt het dier een zieke indruk, dan kunnen onderstaande bijkomende diagnostische testen nuttig zijn:

 • Hondenziekte: PCR test
 • Babesia: PCR test
 • Parvovirus: serologische test

Aanbevolen analyses voor ingevoerde paarden

Ook voor paarden die ingevoerd worden kunnen bepaalde onderzoeken nuttig zijn vooraleer je een paard toevoegt aan de stal. DGZ Labo biedt hiervoor twee analysepakketten aan.

Pakket aangifteplichtige ziektes
PATHOGEEN TECHNIEK MATRIX
EIA (Equine Infectious Anemia) Serologische test Serum
Dourine (Trypanosoma aquiperdum) Serologische test Serum
PRIJS: 99,99 euro (inclusief ophaling, conditionering van de stalen en eventuele verzendingskosten naar externe labo’s)
    
Uitgebreid pakket aanbevolen onderzoeken bij import
PATHOGEEN TECHNIEK MATRIX

EIA (Equine Infectious Anemia)

Serologische test Serum

Dourine (Trypanosoma aquiperdum)

Serologische test Serum

Streptococcus equi equi

Serologische test Serum

EVA (Equine viral arteritis)

Serologische test Serum
PRIJS: 246,99 euro (inclusief ophaling, conditionering van de stalen en eventuele verzendingskosten naar externe labo’s)
    
 • Equine infectieuze anemie: serologische test

Ook equine infectieuze anemie is een aangifteplichtige ziekte en kan aanleiding geven tot asymptomatische dragers van waaruit het virus zich verder kan verspreiden. Overdracht gebeurt door insecten die zich voeden met bloed (vliegen, dazen).

 • Dourine : complement bindingsreactie

Dourine wordt veroorzaakt door de parasiet Trypanosoma equiperdum. De ziekte is aangifteplichtig en wordt overgedragen tijdens het dekken. Aangezien de ziekte voorkomt in Oost-Europa en er asymptomatische dragers bestaan voor deze ziekte, is screenen hierop zeker wenselijk.

 • Droes (Streptococcus equi): serologische test

Droes is niet aangifteplichtig en komt ook in ons land voor. Aangezien 10% van de besmettingen aanleiding kan geven tot asymptomatisch dragerschap, is screening hierop zeker nuttig.

 • Equine virale arteritis: serologische test

Het merendeel van de infecties verloopt subklinisch. De besmetting met EVA kan resulteren in griepachtige verschijnselen, evenals abortus of de geboorte van zwakke veulens. In vrijwel alle gevallen echter herstellen geïnfecteerde dieren volledig. De ziekte wordt verspreid via de luchtwegen en is ook seksueel overdraagbaar vooral via sperma.

Onderstaande analyses kunnen bijkomend aangevraagd worden:

 • Influenza: ELISA of PCR
 • Rhino: ELISA of PCR

 

Je kunt bovenstaande pakketten en/of andere analyses aanvragen via onze specifieke aanvraagformulieren (bij "PAKKETTEN" op pagina 2 van het aanvraagformulier).