Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Recente wetenschappelijke literatuur geeft aan dat de mediaanwaarde voor het zinkgehalte in serum 915 µg/l bedraagt en dat 95% van de onderzochte runderen een zinkgehalte vertoont tussen 550-1280 µg/l. Op basis van deze info heeft DGZ Labo beslist om op de beproevingsverslagen vanaf heden dit interval op te geven als aanbevolen referentiewaarden voor zink in serum van volwassen koeien.