Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Griep is een erg besmettelijke aandoening die bij varkens aanleiding kan geven tot hoge koorts, ademhalingsproblemen en gedaalde eetlust. De ziekte wordt veroorzaakt door een Influenza A-virus.

Voor de diagnose van griep bij varkens kun je serummonsters laten onderzoeken naar de aanwezigheid van antistoffen via een HI-test (hemagglutinatie-inhibitie-test). Je kunt ook een PCR-test aanvragen om het griepvirus te detecteren via neusswabs, longspoelsel of speeksel. Ook als de dieren al gestorven zijn kan detectie nog gebeuren via onderzoek op longweefsel van de dode dieren.

HI-testen op pandemische virusstammen


HI-testen
detecteren antistoffen tegen de drie voornaamste subtypes van het Influenza A-virus, namelijk subtype H1N1, H1N2 en H3N2. De laatste jaren circuleren er bij varkens in België twee bijkomende subtypes, gekend als pH1N1 en pH1N2. Hierbij is pH1N1 een griepvirus dat wereldwijd verspreid is en erkend is als een pandemisch virus, besmettelijk voor zowel mens als varken. Het tweede subtype pH1N2 is ontstaan door nieuwe herschikkingen bij varkens uit het eerste subtype pH1N1 en de bestaande H3N2.

Na een infectie of na een vaccinatie met het griepvirus worden snel antistoffen aangemaakt. Door haar aanbod van HI-testen uit te breiden, kan DGZ Labo nu ook onderzoeken of er in het serum antistoffen aanwezig zijn tegen deze pandemische virusstammen. De resultaten worden hierbij steeds uitgedrukt als een titer, die een maat is voor de hoeveelheid antistoffen in het serummonster.
Zodra de HI-titer met minstens een factor vier stijgt, spreken we van seroconversie, en dus van een relevante stijging, bijvoorbeeld een pre-serum met een HI-titer 40 en een post-serum met een HI-titer 160.

Praktische tips voor monstername


Het is aangeraden om gepaarde sera van dezelfde dieren te verzamelen.

Neem het eerste bloedmonster zo snel mogelijk na de start van de symptomen, en het tweede 3 à 4 weken later. Laat deze monsters bij voorkeur op hetzelfde moment – en dus in dezelfde omstandigheden – onderzoeken. Als je op het analyse-aanvraagformulier bij ‘gepaarde sera’ de datum van het pre-serum invult, dan bewaart DGZ Labo de monsters tot je de tweede reeks monsters (post-serum) aanlevert. Op die manier kunnen de monsters samen onderzocht worden.

 

Met deze uitbreiding van het testaanbod kan je nu bij DGZ Labo terecht voor een volledige diagnostiek.

Je kunt HI-testen aanvragen in de volgende pakketten:

  • H1N1, H1N2, H3N2
  • pH1N1, pH1N2
  • H1N1, H1N2, H3N2 en pH1N1, pH1N2

 

Voor de tarieven verwijzen we je graag naar de tarieven-pagina op onze website.