078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

De voorzitters Marcel Heylen (DGZ en Vivee) en François Achten (MCC) hadden het uiteraard liever anders gezien. Zij hadden de logo’s graag op een feestelijke manier onthuld, samen met een aantal gasten die de belangrijkste stakeholders van de organisatiegroep vertegenwoordigen. 

 

 

 

Omdat de onthulling niet live kon gebeuren, vroegen de voorzitters alle gasten om hun boodschap op een alternatieve manier te brengen. Elk van hen stuurde een digitaal steuntje in de rug in de vorm van een videoboodschap.

 

DGZ, MCC en Vivee: Samen voor mens en dier

Een bloemlezing uit de boodschappen

Wat ik in de baseline van jullie nieuwe logo lees, is voor mij van groot belang: samen voor mens én dier. Beide krijgen een centrale plaats in jullie activiteiten maar ook in de hele veehouderijsector.
Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Samen met DGZ en MCC zijn wij ook intensief aan de slag met de Europese ‘one health’-strategie. We weten allemaal dat de gezondheid van de mens onlosmakelijk verbonden is met de dierengezondheid. DGZ en MCC spelen daar, net als hun Waalse zusterorganisaties Arsia en Comité du Lait, een cruciale rol in. En daar steunt onze organisatie jullie heel graag bij!
Herman Claeys, Diensthoofd dier- en plantgezondheid FOD Volksgezondheid
DGZ en MCC zijn voor ons een onmisbare schakel tussen onze leden-veehouders en de overheid. We zijn dan ook blij met jullie continue engagement en inspanningen om als organisatie te blijven groeien en te ontwikkelen in het belang van onze boeren. Doe zo verder.
Hendrik Vandamme, voorzitter ABS
DGZ en MCC vormen voor het FAVV een bijzonder belangrijke brug met de Vlaamse veehouder. In het kader van de dierziektepreventie en de bioveiligheid spelen DGZ en MCC een onmisbare rol. Ook voor digitale innovaties vindt het FAVV een ideale partner in DGZ en MCC. Ik wil ze dan ook van harte danken voor alle geleverde inspanningen en de inspanningen die nog geleverd moeten worden.
Herman Diricks, CEO FAVV
We hebben er vertrouwen in dat DGZ en MCC ook in de toekomst de verbinding tussen boer en overheid zullen blijven faciliteren. Blijvend investeren in onder andere digitalisering en innovatie is daarbij natuurlijk van groot belang. We zijn dan ook heel blij dat DGZ en MCC beslist hebben om de handen in mekaar te slaan. Via deze verregaande samenwerking zijn we ervan overtuigd dat de noodzakelijke dienstverlening op een voor de veehouder kostenefficiënte manier zal gegarandeerd blijven.
Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Samen voor mens en dier!

De voorzitters van DGZ, MCC en Vivee danken alle ‘sprekers’ voor hun lovende woorden, die ook een hart onder de riem zijn voor het management en de medewerkers van de organisatiegroep die zich dagelijks inspannen. De voorzitters zijn ook blij dat ze op deze alternatieve manier hun collega-veehouders het signaal kunnen geven dat DGZ, MCC en Vivee klaar zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. De organisatiegroep zal zich, samen met alle veehouders, melkproducenten en de zuivelindustrie, ook in deze moeilijke tijden tot het uiterste blijven inzetten.