Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Alleen bedrijven die voldoen aan volgende criteria*, komen in aanmerking voor opvolging van het IBR-statuut via tankmelkonderzoek.

  • Het beslag is IBR-vrij ( I3- of I4-statuut).
  • Het beslag is een melkleverend bedrijf. De onderzoeken gebeuren op de tankmelkstalen die genomen worden voor de melkkwaliteit.
  • Minimum 95 % van de vrouwelijke dieren ouder dan 24 maanden zijn van het type melk en/of gemengd.
  • Maximum 5 % van het totaal aantal runderen op het bedrijf zijn mannelijk.

Je hoeft zelf niet na te gaan of je voor deze opvolging in aanmerking komt. DGZ zal namelijk in de loop van februari 2020 alle veehouders wiens bedrijf voldoet aan bovenstaande voorwaarden een persoonlijke uitnodiging bezorgen met de mogelijkheid tot inschrijven.

* Deze criteria worden gehanteerd om erover te waken dat het aandeel lacterende dieren de overhand heeft, waardoor de bewaking van het vrije statuut voldoende representatief is voor de volledige veestapel.