Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

1. Optimaal spenen op West-Vlaamse bedrijven
2. Melkgift bij zeugen
3. PCV3 in België
4. Alternatieve monsternamemethodes voor PRRSV
5. Mycoplasma bij gelten en zeugen

1. Optimaal spenen op West-Vlaamse bedrijven (Provincie West-Vlaanderen)

De Provincie West-Vlaanderen wil de West-Vlaamse varkenshouders aanmoedigen en ondersteunen om het speenmanagement op hun bedrijf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarvoor ontwikkelden DGZ en Inagro een handige checklist 'Optimaal Spenen'. West-Vlaamse varkenshouders kunnen rekenen op steun en begeleiding om samen met hun bedrijfsdierenarts hun speenmanagement te optimaliseren. We bieden opvolging en begeleiding bestaande uit 3 bedrijfsbezoeken en bijkomende relevante analyses. Wie komt in aanmerking voor dit project? West-Vlaamse varkensbedrijven met minstens 150 zeugen en een biggenafdeling die kengetallen uit de biggenafdeling ter beschikking kunnen stellen en die hun ervaringen (op anonieme wijze) willen delen.

Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je dan nu in! Meer info onderaan deze pagina.

2. Melkgift bij zeugen (Veepeiler)

De algemene doelstelling van dit project is om de gezondheid, de productie en het welzijn van de zeug in de periode rondom werpen te verbeteren en op die manier de gezondheid en de productie van de biggen te optimaliseren. Hiertoe zullen we ontstekingsremmers toedienen bij zeugen rondom het werpen in een bedrijf dat problemen heeft met verminderde melkgift. Verschillende parameters bij de zeug en haar biggen zullen worden opgevolgd om het effect van deze behandeling na te gaan. We zoeken een bedrijf dat te kampen heeft met minstens 3 van volgende symptomen:

  • bij zeugen rond werpen: koorts, verminderde melkgift, uierontsteking, vaginale uitval of verminderde eetlust
  • bij zuigende biggen: sterfte, diarree, ongelijke groei, lage groei, laag speengewicht

Onderaan deze pagina vind je de info over hoe je je voor dit project kunt inschrijven.

3. PCV3 in België (Veepeiler)

In dit Veepeilerproject gaan we op zoek naar vier bedrijven die te maken hebben met symptomen bij de biggen in de biggenafdeling die doen denken aan PCV2 (achterblijvers, gezwollen liesplooilymfeknopen,…). Op deze bedrijven zullen we door middel van bloedonderzoek en autopsies nagaan of PCV3 al dan niet mee een rol speelt in de problematiek. Onlangs werd Veepeiler Varken trouwens gecontacteerd door een bedrijf dat een probleem signaleerde bij de afmest van intacte beren. Uitgebreid onderzoek door Veepeiler detecteerde er PCV3. Lees er alles over in dit bericht.

Onderaan deze pagina vind je de info over hoe je je voor dit project kunt inschrijven.

4. Alternatieve monsternamemethodes voor PRRSV (Veepeiler)

Bloedname bij biggen in de eerste levensweek is niet vanzelfsprekend. Nochtans kan het interessant zijn om te onderzoeken of PRRSV bij deze dieren voorkomt om zo de PRRS-status van het bedrijf beter in beeld te krijgen. Meer en meer wordt er dan ook gezocht naar andere methodes om de PRRS-status van zuigende biggen te bepalen. In dit project wordt de praktische bruikbaarheid en de resultaten van alternatieve monsternamemethodes bij zuigende biggen in de Belgische situatie getest, gedemonstreerd en vergeleken met de gekende methodes. Hiervoor zoeken we vijf bedrijven met een klinische PRRS-uitbraak in de kraamstal (verwerpingen, vroeggeboortes…).

Onderaan deze pagina vind je de info over hoe je je voor dit project kunt inschrijven.

5. Mycoplasma bij gelten en zeugen (Veepeiler)

Binnen dit Veepeilerproject onderzoeken we het voorkomen van Mycoplasma infecties bij gelten en zeugen en bijkomend ook bij hun biggen en bij de vleesvarkens. Op de deelnemende bedrijven zal de Mycoplasma-status intensief opgevolgd worden. Met behulp van deze informatie kan de adaptatie van gelten geoptimaliseerd worden en kan het risico op overdracht van infecties van de zeugen naar de biggen worden verminderd. Twee bedrijven die geïnfecteerd zijn met Mycoplasma hyopneumoniae, en die bovendien beschikken over minstens 50 zeugen per werpgroep en waar ook de vleesvarkens kunnen worden opgevolgd tot in het slachthuis, kunnen deelnemen aan dit project.


Wil jij aan één van deze projecten deelnemen of meer informatie erover? Contacteer onze helpdesk op 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be of neem contact op met jouw bedrijfsdierenarts Ook hij kan jou aanmelden.