Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor isĀ DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De opleiding snelscan echografie kadert in het PneumoNEE-project, een 4 jaar durend VLAIO-landbouw traject van DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. De gekende uitdagingen van kalverpneumonie worden in dit project tegemoet gekomen door in te zetten op een aantal cruciale factoren. In eerste instantie een verhoogde waakzaamheid bij de veehouder zelf, daarnaast een snelle maar betrouwbare diagnose van een longontsteking door middel van longechografie en uiteindelijk gefundeerde beslissingen over wat de meest geschikte behandeling is.

Foto: team PneumoNEE UGent

Dierenartsen aan de slag met de snelscan longecho: binnen twee minuten kan de techniek schade door longontsteking bij een kalf van de buitenkant van de borstkas zichtbaar maken. Foto: team PneumoNEE UGent

De allereerste lichting kerndierenartsen die de opleiding volgde, behaalde eind 2021 het certificaat snelscan longechografie. Uit hun enthousiasme blijkt dat ze niet kunnen wachten om deze techniek nu zelf te kunnen toepassen.

Van zodra het coronavirus weer wat gezelligheid toelaat, hervatten we de workshops op rundveebedrijven. Door de vaak onderschatte problematiek van longontsteking bij kalveren te bespreken en de sneltechniek met echo te demonstreren willen we ook veehouders warm maken voor deze vernieuwende aanpak.

Wil je graag meer weten over deze techniek of over het project? Neem dan zeker eens een kijkje op de website https://pneumonee.be.