Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De antibioticagevoeligheid van bacteriën kan sinds juli 2016 enkel nog bepaald worden in een BELAC (Belgische Accreditatieinstelling) of een equivalent geaccrediteerd laboratorium. Ook DGZ Labo beschikt over de nodige accreditatie om antimicrobiële resistentie na te gaan. Via een antibiogram wordt bepaald welke antibiotica al of niet nog aangewend kunnen worden bij de behandeling van een bacteriële infectie.

Zoals elk jaar bundelt DGZ de gegevens van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over verschillende periodes, deze keer voor de periode 2017-2020. Zo kunnen we een beeld schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen die geïsoleerd worden bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers en pluimvee). De SIR-overzichten (telkens voor 2020) geven aan voor welke antibiotica die specifieke kiem het meest gevoelig is.