Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

DGZ Labo beschikt over de accreditatie die een labo nodig heeft om antimicrobiële resistentie na te gaan. Sinds juli 2016 kan de antibioticagevoeligheid van bacteriën namelijk enkel nog bepaald worden in een BELAC- (Belgische Accreditatieinstelling) of een equivalent geaccrediteerd laboratorium.

Via een antibiogram wordt bepaald welke antibiotica al of niet nog aangewend kunnen worden bij de behandeling van een bacteriële infectie.

Zoals elk jaar bundelt DGZ de gegevens van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over verschillende periodes, deze keer voor de periode 2018-2021. Zo kunnen we een beeld schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen die geïsoleerd worden bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers en pluimvee). De SIR-overzichten (telkens voor 2021) geven aan voor welke antibiotica die specifieke kiem het meest gevoelig is.