Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Wat houdt deze medewerking concreet in?

 • De koeien worden verdeeld in twee groepen: één groep wordt behandeld met eprinomectine, de andere groep niet.
 • Bedrijfsbezoek om de twee maanden:
  • mestonderzoek van de koeien vóór en na de behandeling met eprinomectine;
  • behandeling met eprinomectine van de droogstaande koeien (enkel de koeien in de behandelde groep).
 • Opvolging van de tankmelk-antistoffen tegenover maagdarmwormen (Ostertagia), 4x per jaar.
 • Opvolging van de productie- en vruchtbaarheidsgegevens van de koeien (uitgevoerd door CRV).

Alle onderzoeken en behandelingen zijn gratis. De resultaten worden anoniem verwerkt. Elk deelnemend bedrijf wordt van zijn eigen resultaten op de hoogte gehouden.

Welke melkveebedrijven komen in aanmerking?
 • Melkveebedrijf met meer dan 50 lacterende koeien.
 • Bedrijven waar het Ostertagia tankmelkonderzoek in oktober/november 2020 een testresultaat geeft van ≥ 0,8 ODR.
 • Bedrijven waarvan de productiegegevens beschikbaar zijn via CRV.

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over deze studie? Neem dan contact op met Edwin Claerebout via e-mail naar edwin.claerebout@ugent.be of tel. 09 264 73 93.